Ranking najlepszych uczelni w Polsce

Uniwersytet Warszawski oceniono jako najlepszą uczelnię w Polsce. Uczelnia zajęła tę pozycję po raz trzeci z rzędu. Wyniki rankingu szkół wyższych zorganizowanego przez "Perspektywy" i "Rzeczpospolitą" ogłoszono w czwartek w Warszawie.

Tuż za UW uplasował się Uniwersytet Jagielloński. Trzecie i czwarte miejsce zajęły odpowiednio SGH w Warszawie i Politechnika Warszawska.

Reklama

- Dla takiej uczelni z tradycją, jak Uniwersytet Warszawski, najważniejsze w tej chwili jest, by nie osiąść na laurach - podkreśliła rektor tej szkoły, prof. Chałasińska-Macukow. Przyznała, że uczelnie publiczne "czują na plecach oddech" najlepszych szkół niepaństwowych. "Prywatne uczelnie mogą być dla nas przykładem ogromnej przedsiębiorczości i umiejętności funkcjonowania w życiu współczesnym, czego nam bardzo często brakuje" - wyjaśniła rektor UW.

W gronie najlepszych uczelni niepublicznych, za "Koźmińskim" uplasowały się Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

"Koźmiński" zajął też 41. miejsce w ogólnym rankingu najlepszych polskich uczelni. "Ten ranking porównuje słonie, kozy, mrówki i zające. My jesteśmy w pozycji zająca, który startuje do konkurencji ze słoniem" - skomentował rektor tej uczelni, prof. Andrzej Koźmiński. - Jeżeli Uniwersytet Warszawski jest pierwszy, my na miejscu 41., to nie jest tak źle - zważywszy na wielkość uczelni, jej zakres, zasięg i specjalizację".

W klasyfikacji niepublicznych uczelni licencjackich na pierwszym miejscu znalazła się Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, a za nią - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach.

Tradycyjnie w rankingu oceniono też szkoły wyższe w poszczególnych kategoriach. Wśród uniwersytetów przoduje warszawski, za nim są UJ i Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Za najlepszą uczelnię techniczną uznano Politechnikę Warszawską. Tylko nieco gorsze oceny uzyskały Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie i Politechnika Wrocławska.

Wśród uczelni pedagogicznych przoduje Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie. Najlepszą uczelnią rolniczą jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Za najlepszą ekonomiczną uznano Szkołę Główną Handlową w Warszawie, a wśród akademii wychowania fizycznego przoduje AWF im. J. Piłsudskiego w Warszawie. Collegium Medicum UJ jest najlepszą uczelnią medyczną.

Uczelnie oceniano np. pod kątem prestiżu oznaczającego "poważanie, jakim cieszą się absolwenci uczelni, i autorytet jej pracowników w środowisku naukowym". Pod uwagę brano także m.in. warunki studiowania, czyli np. dostępność kadr, zasoby biblioteczne, komputeryzację, koła naukowe, osiągnięcia sportowe. Sprawdzano też "umiędzynarodowienie studiów", oceniając m.in. liczbę obcokrajowców studiujących na uczelni, liczbę studentów wyjeżdżających na stypendia, studia w językach obcych czy liczbę wykładowców zza granicy.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy