Rewolucja językowa w przedszkolach

Wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego w przedszkolach - przewiduje projekt nowelizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Jak poinformował dziś resort edukacji na swojej stronie internetowej, zmiana będzie możliwa dzięki dodaniu do podstawy programowej wychowania przedszkolnego nowego obszaru "Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym".

Obecnie około 34 proc. dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym uczy się języków obcych podczas zajęć organizowanych przez przedszkola. Obowiązkowa nauka języka obcego zaczyna się dopiero w I klasie szkoły podstawowej.

Co przewiduje projekt MEN - szczegóły

Reklama

Zgodnie z projektem już od 1 września 2014 r., jeśli tak zdecyduje dyrektor przedszkola dzieci będą uczyły się języków obcych w ramach realizacji podstawy programowej. Obowiązek nauki języków obcych dla dzieci 5-letnich będzie wprowadzony od 1 września 2015 r., a dla młodszych dzieci od 1 września 2017 roku.

Wprowadzone mają być także zmiany w podstawie programowej dla klas I-III szkoły podstawowej. Celem ich jest lepsze dostosowanie edukacji do indywidualnych możliwości i potrzeb najmłodszych uczniów. W projekcie proponuje się rezygnację z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej. W wyniku nowelizacji nie ulegnie jednak zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) zakres treści nauczania - wymagań przewidzianych obecnie dla ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej.

Ponadto w zaleceniach, dotyczących warunków i sposobu realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej, dodano wytyczne dotyczące sposobu organizowania edukacji w klasach I-III. Podstawą nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej ma być różnorodna działalność dziecka, wynikająca z jego potrzeb i możliwości rozwojowych, a podręczniki mają być jedynie narzędziem wspomagającym zdobycie przez ucznia opisanych w podstawie programowe umiejętności i wiadomości. W projekcie nowelizacji podstawy programowej zrezygnowano też z wymogu dotyczącego korzystania z tzw. pakietów edukacyjnych.

Nauczyciele mają "okres przejściowy"

Jak zaznaczono w komunikacie MEN, aby dać przedszkolom możliwość i czas na pełne przygotowanie się do nauczania języków obcych zaproponowano również zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

W projekcie zapisano, że do 31 sierpnia 2020 r., zajęcia językowe w przedszkolach będą mogli prowadzić nauczyciele wychowania przedszkolnego niemający kwalifikacji do nauczania języka obcego. Muszą się oni jednak legitymować udokumentowaną znajomością języka obcego, co najmniej, na poziomie B2. Na uzupełnienie brakujących im kwalifikacji dano sześć lat.

Dziś do konsultacji trafił także projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Daje on możliwość prowadzenia przez te placówki kursów kwalifikacyjnych w zakresie: przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego i wczesnego nauczania języka obcego.

Dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia nauczycieli, kursy kwalifikacyjne - od 1 stycznia 2015 r. - będą mogły być prowadzone wyłącznie przez akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które mają potwierdzoną przez kuratora oświaty wysoką jakość prowadzonych usług.

Dowiedz się więcej na temat: dzieci | przedszkole | nauka języków obcych

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy