Rząd obciął pensje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wynagrodzenia m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców zostaną obniżone o 20 procent - zakłada przyjęte we wtorek przez Radę Ministrów rozporządzenie ws. wynagradzania pracowników samorządowych. Rząd przyjął propozycje dotyczące m.in. świadczeń z pomocy społecznej.

"Przyjęte rozwiązanie nawiązuje do uchwalonej przez Sejm 10 maja 2018 r. nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, przewidującej obniżenie o 20 proc. uposażenia parlamentarzystów. Ustawa ta była odpowiedzią na powszechne oczekiwania społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Reklama

CIR wyjaśniło, że wykonywanie funkcji zarządzających w samorządach - tak jak w przypadku posłów i senatorów - oznacza pełnienie służby na rzecz społeczeństwa. Dlatego podlega ono społecznej ocenie i powinno spełniać standardy wymagane w życiu publicznym.

Rozporządzanie przewiduje obniżenie - średnio o 20 proc. - minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania.

"W rozporządzeniu wprowadzono także rozwiązania dotyczące m.in.: doprecyzowania przepisów odnoszących się do wynagrodzenia prowizyjnego; wypłacania dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej; przeredagowania i uporządkowania tabel stanowisk" - wskazano.

Rozporządzenie wchodzi w życie 19 maja 2018 r., natomiast obniżenie wynagrodzeń osób zarządzających będzie obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

Rząd przyjął propozycje dotyczące m.in. świadczeń z pomocy społecznej

Podwyższenie kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej oraz podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego i opiekuńczego to niektóre propozycje przyjęte we wtorek przez Radę Ministrów.

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła m.in. propozycje weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej, które zostały przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Propozycja zakłada, by od 1 października kryteria dochodowe zostały podwyższone.

Po zmianach świadczenie z pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej będzie wynosiło 701 zł, co oznacza wzrost o 67 zł, czyli o 11 proc., zaś dla osoby w rodzinie do 528 zł, czyli wzrośnie o 14 zł (o około 3 proc.).

"Podwyższając kryteria dochodowe, rząd wziął pod uwagę wyniki badań progu interwencji socjalnej dokonanych w 2018 r. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, weryfikacja kryteriów dochodowych jest dokonywana co 3 lata - ostatnia miała miejsce w 2015 r., dlatego kolejna przypada na 2018 r." - podano w komunikacie Rady Ministrów.

Rada Ministrów przyjęła także propozycje weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem  wysokości świadczenia pielęgnacyjnego oraz kwoty zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów.

Propozycja zakłada, aby wysokości kryteriów dochodowych, uprawniających do zasiłku rodzinnego, pozostały na obecnym poziomie. Od 1 listopada 2018 r. kryterium dochodowe ogólne wyniesie 674 zł, a dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym - 764 zł.

Jak zaznaczono w komunikacie, kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zaproponowano, aby kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostało na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiło 1922 zł.

Kwoty zasiłku pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego zostały podwyższone i od 1 listopada będą wynosiły - dla zasiłku pielęgnacyjnego - 184,42 zł, co oznacza wzrost o 31,42 zł. Jest to pierwszy etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego. Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego wyniesie 620 zł (wzrost o 100 zł). Zasiłek dla opiekuna od 1 listopada 2018 r. będzie wynosił 620 zł (wzrost o 100 zł).

"Rząd proponuje również, aby kwota zasiłku pielęgnacyjnego, podlegającego ustawowej weryfikacji, została podwyższona i od 1 listopada 2019 r. wynosiła 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł) - II etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego" - podano w komunikacie.

Jednocześnie zaproponowano, aby kwoty pozostałych zasiłków podlegających ustawowej weryfikacji pozostały bez zmian i od 1 listopada 2018 r. będą one wynosiły: zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia - 95 zł; zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia - 124 zł; zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 135 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł, zaś w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności nie więcej niż 386 zł/273 zł oraz nie więcej niż 546 zł w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wyniesie 95 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. roku życia - 90 zł, a powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 110 zł. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 113 zł, a na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 69 zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 1 tys. zł, świadczenie rodzicielskie - 1 tys. zł.

 

Jak zaznaczono w komunikacie łączne koszty podwyższenia zasiłków: pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i dla opiekuna wyniosą w od listopada do grudnia br.r. - 77,8 mln zł, w tym 59,1 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego. W przyszłym roku wyniosą natomiast 522,1 mln zł, w tym 413,8 mln zł z uwagi na podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego, a w 2020 r. 815,9 mln, w tym 709,3 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego.

 

"Oznacza to znaczące wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W przypadku zasiłku pielęgnacyjnego jego podwyższenie dotyczyć będzie ok. 912 tys. osób niepełnosprawnych. Zaś w przypadku świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych (specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna) podwyższenie kwot obejmie ok. 70 tys. osób" - podano w komunikacie.

 

Zaznaczono, że na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe warunkujące prawa do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości świadczeń rodzinnych z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego są weryfikowane co trzy lata z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin.

 

"Zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, procedurze weryfikacji podlega również wysokość zasiłku dla opiekuna. Najbliższa weryfikacja przypada na 1 listopada 2018 r." - napisano. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje