Słabe wyniki egzaminów gimnazjalnych

Około 30 punktów na 50 możliwych to średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów z części humanistycznej ogólnopolskiego egzaminu przeprowadzonego w kwietniu. 27 punktów to średni wynik z części matematyczno-przyrodniczej, z której również można było uzyskać 50 pkt.

W czwartek Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminu, który był obowiązkowy dla wszystkich uczniów kończących w tym roku trzecią klasę gimnazjum. Wyniki egzaminu mają wpływ na dostanie się ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Reklama

Podobnie jak w latach ubiegłych, z obu części egzaminu lepsze wyniki uzyskały dziewczęta, uczniowie z dużych miast oraz uczniowie ze szkół niepublicznych.

Najlepsze wyniki, zarówno z części humanistycznej, jak i matematyczno-przyrodniczej, uzyskano w województwach małopolskim i mazowieckim, najsłabsze z części humanistycznej w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim, a z matematyczno-przyrodniczej - w lubuskim i zachodniopomorskim.

W części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego najłatwiejsze dla uczniów okazało się wyszukiwanie informacji w podanym tekście, a najtrudniejsze - pisanie tekstu własnego, w tym charakterystyki bohatera utworu literackiego.

Tworzenie własnego tekstu dotyczyło siedmiu zadań na 22. Maksymalnie za wszystkie te zadania uczniowie mogli otrzymać 25 punktów. Średni wynik uzyskany przez uczniów to 11,65 pkt.

Najwięcej punktów, bo aż 16, uczniowie mogli uzyskać z zadania ostatniego, w którym mieli napisać charakterystykę, do wyboru, jednego z bohaterów "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego lub "Syzyfowych prac" Stefana Żeromskiego. Średni wynik uzyskany z tego zadania to 6,82 pkt.

Jak zwraca uwagę Centralna Komisja Egzaminacyjna, do sporej części uczniów, którym zadanie to sprawiło trudność, należeli głównie ci uczniowie, którzy nie przeczytali tych utworów lub źle zapamiętali ich treść.

Jednocześnie CKE zwraca uwagę na tradycyjnie niski poziom poprawności językowej i stylistycznej wypowiedzi uczniów oraz błędy interpunkcyjne i ortograficzne.

W części matematyczno-przyrodniczej - według CKE - uczniowie do perfekcji opanowali operacje odczytywania i porównywania informacji przedstawionych graficznie lub tabelarycznie. Słabą stroną jest rozumowanie matematyczne i poprawność rachunkowa.

Dowiedz się więcej na temat: 50+ | egzamin | CKE | egzamin gimnazjalny | uczniowie

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje