Reklama

Reklama

Sondaż: Ponad połowa Polaków chce pomagać

Choć na co dzień pomaga innym ok. 40 proc. Polaków, w związku z Bożym Narodzeniem pomagać zamierza ponad połowa (51 proc.). Pomoc udzielana będzie głównie rodzinie, jednak wielu badanych chce pomóc obcym osobom w trudnej sytuacji - wynika z badania TNS Polska.

Połowa Polaków jest zdania, że wszyscy mogą pomagać (52 proc.). Jednak 28 proc. badanych jest przekonanych, że możliwości zależą od zawartości portfela - pomagać mogą ci, których na to stać. Do mniejszości należą ci, którzy za warunek konieczny uważają to, że trzeba wiedzieć, jak pomagać (10 proc.) albo mieć na to czas (8 proc.).

Reklama

Zdaniem Polaków odpowiedzialność za wsparcie osób w trudnej sytuacji spoczywa przede wszystkim na państwie (53 proc.) i instytucjach publicznych (43 proc.), a dopiero w dalszej kolejności na organizacjach kościelnych, pozarządowych, czy na rodzinie i przyjaciołach (po ok. 30 proc.). W najmniejszym stopniu Polacy wspominają o społeczności lokalnej, sąsiadach i znajomych.

Pomaganie w opinii badanych jest czymś więcej niż działalnością charytatywną. Ponad 40 proc. badanych przyznaje, że pomaga innym na co dzień - przede wszystkim rodzinie (65 proc.), a w dalszej kolejności przyjaciołom (33 proc.), sąsiadom (29 proc.). Obcym osobom pomaga mniej niż co czwarty ankietowany, który na co dzień pomaga innym. Widać zatem, że w życiu codziennym Polacy koncentrują się na tych, z którymi łączą ich najmocniejsze więzi.

Jak wynika z badania, do pomagania innym skłania przede wszystkim poczucie satysfakcji (39 proc.). W drugiej kolejności (35 proc.) pomagający przywołują zasadę wzajemności - może oni sami też kiedyś będą potrzebować pomocy? Z drugiej strony, są też tacy, dla których pomaganie to odwdzięczenie się za pomoc uzyskaną w przeszłości (23 proc.).

Najmniej osób jako powód swojego zaangażowania wskazuje możliwość znalezienia nowych przyjaciół lub zacieśnienia dotychczasowych więzi (6 proc.) oraz nabywania nowych kompetencji (10 proc.).

Polacy najczęściej angażują się w działalność charytatywną, wrzucając pieniądze do puszki w trakcie zbiórek oraz przekazując 1 proc. podatku na organizację pozarządową. W ciągu roku poprzedzającego badanie zrobił to co trzeci respondent (po 33 proc.). Nieco rzadziej respondenci podejmują takie działania, jak: wysyłka charytatywnego sms-a (21 proc.), przekazanie ubrań, żywności lub innych rzeczy (20 proc.) oraz zakup charytatywnej świeczki, gazety, kartki (19 proc.). Inne działania podejmowana są rzadziej (5-3 proc.). Warto natomiast wspomnieć, że w ciągu półtora roku wzrósł udział osób, które dokonały jednorazowego przelewu (z 3 proc. do 8 proc.).

Jedna czwarta ankietowanych nie podjęła żadnego dobroczynnego działania w czasie 12 miesięcy poprzedzających badanie.

Badanie pokazało, że okres świąteczny skłania Polaków do pomagania. Choć na co dzień pomaga nieco ponad 40 proc. badanych, w związku z świętami Bożego Narodzenia pomagać zamierza ponad połowa (51 proc.). Choć nadal pomoc udzielana będzie przede wszystkim rodzinie (52 proc.), to na drugim miejscu znajdują się obce osoby w trudnej sytuacji (39 proc.).

Uczestników badania zapytano o konkretne działania, które podejmą w związku z tegorocznymi świętami. Najwięcej ankietowanych zamierza wrzucić pieniądze do puszki (32 proc.), w dalszej kolejności wymieniane są: zakup charytatywnej świeczki, gazetki, kartki (29 proc.), przekazanie ubrań, żywności lub innych produktów (21 proc.) oraz wysyłka charytatywnego sms-a (20 proc.). 9 proc. badanych zamierza wziąć udział w akcji Szlachetna Paczka.

Badanie zrealizował TNS Polska, w dniach 14-19 listopada br., na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1022 Polaków w wieku co najmniej 15 lat. Przeprowadzenie badania zleciła marka Milka, jako partner Szlachetnej Paczki - z okazji 15-lecia akcji.

Więcej newsów znajdziesz
w aplikacji INTERIA
Pobierz aplikację

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje