Reklama

Reklama

Sondaż: Rekordowe zadowolenie z 2008 roku

Mijający rok jako dobry dla siebie, rodziny i swojego zakładu pracy oceniła ponad połowa respondentów CBOS - to największe zadowolenie wyrażone w tych sondażach od 20 lat.

Z osobistego punktu widzenia nadchodzący rok będzie lepszy w ocenie około dwóch piątych uczestników badania, mniej więcej co siódmy spodziewa się pogorszenia. W porównaniu z ubiegłym rokiem znacznie wzrósł pesymizm w stosunku do rozwoju sytuacji w kraju i na świecie.

Reklama

Jako dobry dla ich rodzin mijający rok oceniło 55 proc. respondentów; jedna trzecia ocenia, że był ani dobry, ani zły; złą ocenę wystawiło 12 proc. pytanych.

Jako dobry dla nich osobiście 2008 rok oceniło 56 proc. ankietowanych, za zły uznało go 17 proc., a za nijaki 28 proc. uczestników sondażu.

To był dobry rok dla mojego zakładu pracy - uznało 61 proc., przeciwnej opinii było 12 proc., za ani dobry, ani zły uznało go 23 proc. respondentów.

CBOS zauważa, że w sferze osobistej, rodzinnej i zawodowej zadowolenie jest największe od 20 lat, od kiedy ośrodek bada te nastroje. W 1988 r. za dobry dla siebie mijający rok uznało 42 proc., w 1992 r. - 17 proc., a w ubiegłym roku 52 proc. respondentów.

Za dobry dla Polski mijający rok uznał niespełna co trzeci - 32 proc. - ankietowany, zdaniem co piątego - 19 proc. - był on zły, a według 46 proc. ani dobry, ani zły dla kraju.

Niemal jeden na czterech ankietowanych - 24 proc. - uznał 2008 rok za dobry dla świata, zdaniem 27 proc. był on dla globu zły, a 43 proc. wystawiło mu ocenę neutralną.

Tego, że nadchodzący rok będzie lepszy dla nich osobiście, oczekuje 44 proc., dla rodziny 41 proc., a dla zakładu pracy 42 proc. respondentów. Pogorszenia sytuacji osobistej spodziewa się 13 proc., a rodzinnej i zawodowej po 14 proc. pytanych. Zdaniem ponad jednej trzeciej ankietowanych 2009 r. będzie pod tymi względami taki sam jak obecny.

Jedna trzecia respondentów - 34 proc. - uważa, że nowy rok będzie lepszy dla Polski (przed rokiem 62 proc.); pogorszenie przewiduje jedna piąta - 21 proc. (rok temu 5 proc.), w opinii 35 proc. badanych będzie to taki sam rok jak mijający.

Poprawy w skali świata oczekuje 36 proc. (przed rokiem 49 proc.), pogorszenia 19 proc. (rok temu 4 proc.), a żadnych zmian - 33 proc. respondentów.

CBOS zwraca uwagę, że badanie nastrojów wykazuje pewną ich cykliczność - optymistyczne prognozy na nadchodzący rok dotyczące sfery osobistej, rodzinnej i zawodowej są zbliżone do ocen sprzed dwóch lat, pesymistyczne - do tych sprzed lat czterech.

Bilans mijającego roku z perspektywy osobistej wypada najkorzystniej od 20 lat. Mniej zadowolenia jest w odniesieniu do kraju i świata, choć i tu wciąż przeważają oceny dobre lub przeciętne. W przewidywaniach na nowy rok respondenci są mniej optymistyczni niż rok temu, jeśli chodzi o sprawy osobiste, wyraźny wzrost pesymizmu nastąpił w prognozowaniu sytuacji kraju i świata.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło 4-10 grudnia na reprezentatywnej próbie losowej 1011 dorosłych mieszkańców Polski.

Więcej newsów znajdziesz
w aplikacji INTERIA
Pobierz aplikację
Dowiedz się więcej na temat: sondaże | tych | 20 lat | CBOS | zadowolenie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje