Reklama

Reklama

Stan dróg w terenach zniszczonych przez powódź

Sytuacja na drogach wojewódzkich i krajowych 28 lipca z godz. 22.00. W całym kraju, na terenach zalanych przez powódź można napotkać liczne utrudnienia, wiele dróg jest nieprzejezdnych.

Dr. woj. 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa - droga zamknięta. Nieprzejezdna przez miejscowość Borową.

Reklama

Zniszczony został przepust pod drogą - powstała wyrwa w jezdni o głębokości 3 m i długości ok. 10 m. Na drogach dojazdowych od strony Zakliczyna i Nowego Sącza ustawione zostały znaki informujące o przerwaniu drogi. Droga nieprzejezdna jest również na odcinku od miejscowości Dąbrowa. Z żadnej strony nie można dojechać do Gródka nad Dunajcem.

Dr. woj. 977 Tarnów - Gromnik - Grybów - Krzyżówka droga jest przejezdna.

Dr. woj. 993 Gorlice - Dukla - w miejscowości Bednarka uaktywniło się osuwisko.

Dr. wojewódzka nr 980 - Jurków - Biecz. Na odcinku od Gromnika do Biecza potok Sietniczanka w 10 miejscach podmył korpus drogi. Po przeciwnej stronie jezdni osuwiska - w kilkunastu miejscach skarpa osuwa się na jezdnię. Sytuacja poprawiła się. Droga jest przejezdna.

Utrudnienia na drodze - obsunęły się skarpy - trwa poprawa przejezdności drogi.

Zamknięte promy na Wiśle w miejscowościach Borusowa i Górka.

Dr. woj. 948 Oświęcim - Kęty w miejscowości Grojec powstaje osuwisko.

Dr. woj. 781 Chrzanów - Zator - Andrychów - Łękawice - została zamknięta. Zamknięty został most na Wiśle między miejscowościami Jankowice - Podolsze.

Nadal zalana jest droga w Podolszu.

Zagrożone są wały przeciwpowodziowe w okolicy Jankowic.

W miejscowości Jankowice została oberwana droga. Ruch jest utrudniony.

Na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową na Bolęcin do Płazy Dolnej (do skrzyżowania z dr. woj. 780 w miejscowości Babice) został ograniczony tonaż do 3,5 T.

Na odcinku Zator - Andrychów ograniczony został tonaż do 5 T

W miejscowości Płaza na boczną drogę osunęła się skarpa. Na drogę wojewódzką osunęły się zwały ziemi oraz drzewa. Trwają prace przy usuwaniu zatoru. Droga jest zwężona.

Dla samochodów ciężarowych kierujących się z Chrzanowa do Wygiełzowa przygotowany został objazd drogami: Z Chrzanowa dr. woj. 933 do Libiąża a następnie dr. woj. 780 do Wygiełzowa (skrzyżowanie dróg 780 i 781). Objazd zalecany jest również dla samochodów osobowych.

Dla osób jadących Z Babic do Zatora przygotowany został objazd: z miejscowości Babice dr. woj. 780 do Libiąża, a następnie dr. woj. 933 do Oświęcimia. Z Oświęcimia dr.woj. 948 do Kęt. Z Kęt dr. krajową 28 do Andrychowa. Z Andrychowa powrót na d. woj. 781 - dojazd do Zatora. UWAGA!!! W miejscowości Gierałtowice osunęła się droga. Przejadą tylko samochody osobowe.

946 - Żywiec - Sucha Beskidzka

W miejscowości Sucha Beskidzka na ul. Rolle i ul. Mickiewicza występują namuliska. Niedrożna jest kanalizacja. Droga jest przejezdna.

953 - Kalwaria Zebrzydowska - Skawina - droga jest przejezdna.

W miejscowości Przytkowice wystąpiło oberwanie skarpy oraz zniszczony został przepust.

955 Sułkowice - Jawornik droga przejezdna, liczne zalewiska w miejscowościach Rudnik i Jawornik - namuliska.

956 Bierutowice - Zembrzyce. Droga zamknięta na odcinku od Sułkowic do Zembrzyc.

Sułkowice. Przy moście na Zielonej podmyta została skarpa oraz na długości 60 metrów naruszony brzeg i bariery sprężyste. Zerwany został asfalt oraz chodniki. Osuwisko sięga krawędzi drogi.

Zerwany został most w miejscowości Budzów.

W miejscowości Palcza został zerwany most. Dwa inne mosty podmyte.

Na odcinku 230 metrów została zerwana droga na 1 metr głębokości.

Cała droga ma liczne namuliska i zerwane pobocza.

W miejscowości Harbutowice powstało osuwisko.

957 - Białaka - Zawoja jest przejezdna. Zamulony został odcinek drogi na 12 kilometrach. Rozmyte zostały również pobocza. Powstały liczne rozlewiska.

964 Kasina Wielka - Dobczyce - Biskupice Radłowskie - droga jest przejezdna.

W miejscowości Czasław - powstały rozlewiska na długości 200 metrów.

W miejscowości Wierzbanowa - powstały liczne rozlewiska. Podmyty został korpus drogi na 50 metrach.

965 - Bochnia - Limanowa

W miejscowości Żegocina została oberwana skarpa i uszkodzony został przepust na długości 12 metrów. Pobocza zostały wypłukane na długości 1 kilometra.

966 - Wieliczka - Tymowa Na drodze powstały liczne namuliska, które usuwane na bieżąco.

W miejscowości Tymowa została oberwana skarpa.

W miejscowości Połom Duży - występuje osuwisko. Droga jest przejezdna.

967 - Myślenice - Łapczyca - jest przejezdna.

968 - Lubień - Zabrzeż - jest przejezdna.

Dr. woj. 957 - Białka - Jabłonka - Nowy Targ

W miejscowości Zubrzyca zostały podmyte przyczółki mostu oraz wypłukane zostały pobocza.

W miejscowości Piekielnik uszkodzony został korpus drogi. Jezdnia została podmyta od strony potoku na długości 120 metrów. Jezdnia została zwężona.

Dr. woj. 958 - Chabówka - Zakopane na całej długości (odcinkami) zostały wypłukane pobocza.

W miejscowości Raba Wyżna - został uszkodzony korpus drogi. Jezdnia została podmyta na długości 20 metrów.

Trwają prace przy poprawie przejezdności drogi.

Dr. woj. 960 Czarna Góra - Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - granica państwa - Na całej długości drogi nie ma poboczy. Pobocza zostały wypłukane do 80 cm. Zniszczonych zostało 5 przepustów. Na drodze występują duże utrudnienia w ruchu.

Mimo utrudnień ruch się odbywa. Droga jest na bieżąco oczyszczana. Trwają prace przy poprawie przejezdności drogi.

Dr. woj. 961 Poronin - Bukowina Tatrzańska - Wypłukane zostały pobocza na długości 3 km. Uszkodzonych zostało 6 przepustów. Na drodze występują duże utrudnienia w ruchu.

Trwają prace przy poprawie przejezdności drogi.

Dr. woj. 968 Lubień - Zabrzeż

Na odcinku od Lubomierza do Zabrzeży powstały 3 osuwiska, które spowodowały duże utrudnienia w ruchu.

Dr. woj. 969 - Nowy Targ - Stary Sącz - w miejscowości Kluszkowice - podmyte bariery sprężyste.

Wystąpiło oberwanie skarpy w miejscowościach w Kluszkowcach i Hałuszowej. Droga jest przejezdna.

Na całej długości drogi wystąpiły liczne oberwania skarp. Prace prowadzone są na bieżąco. Droga przejezdna

W miejscowości Łącko występują trudności w ruchu. Droga jest zamulona.

Powstały dwa oberwiska na odcinku Krościenko - Zabrzeż

Na odcinku Nowy Targ - Krościenka obsuwają się skarpy. Odcinki jezdni są zamulone. Na bieżąco prowadzone są prace przy utrzymywaniu przejezdności drogi.

W miejscowościach Harklowa i Maniowy występują duże utrudnienia.

W miejscowościach Ostrowsko i Waksmund 20 cm wody na jezdni. Występują duże utrudnienia.

Na całej długości drogi występują zjawiska osuwiskowe. Droga pęka. W każdej chwili może dojść do powstania nowych osuwisk.

Dr. woj. 971 Krynica - Muszyna - Piwniczna - w miejscowościach Wierchomla i Zubrzyk napływają rumowiska skalne i błoto. Sprzęt pracuje. Występują lokalne przewężenia

Powstało osuwisko w miejscowości Wierchomla. Występują utrudnienia w ruchu.

W Miejscowości Muszyna - woda podmaka pod korpus drogi na odcinku od miejscowości Milik - do miejscowości Andrzejówka w każdej chwili może dojść do osunięć jezdni.

Dr. woj. 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa droga nadal zamknięta.

UWAGA w miejscowości Sienna powstało nowe osuwisko. Droga została zamknięta na granicy miejscowości Sienna i Lipie. Zsunęło się zbocze wraz z domami i drogą.

Uaktywniły się osuwiska na całej długości drogi.

Powstały dwa osuwiska w miejscowościach Dąbrowa i Lipie.

Powstało osuwisko w miejscowości Dąbrowa

W miejscowości Lipie konieczne było wyłączenie drogi z ruchu. Droga została oznakowana. Powstały dwa osuwiska.

Miejscowość Gródek nad Dunajcem odcięty.

Powstało osuwisko w miejscowości Gródek nad Dunajcem

Powstały osuwiska w miejscowości Sienna

W miejscowości Dąbrowa uaktywniło się osuwisko. Droga została zwężona. Ruch odbywa się wahadłowo.

W miejscowości Wola Kurowska powstało osuwisko. Trwają prace przy zabezpieczaniu osuwiska oraz przy przywracaniu przejezdności odcinka drogi.

Dr. woj. 977 Tarnów - Grybów - Krzyżówka. na odcinku Wiczyska - Krzyżówka występują bardzo duże utrudnienia w ruchu. Potoki górskie naniosły namuliska.

W miejscowości Kąclowa - uaktywniły się dwa osuwiska

Przy rzecze Białej jezdnia jest zawężona o 1 metr. Przy krawędzi jezdni nastąpiło osuwisko na szerokość 1 metra i głębokość 50 cm. Natomiast przy przepuście aż do połowy jezdni załamania na nawierzchni o około od 10 do 60 cm. Osuwisko zostało oznakowane.

W miejscowości Florynka zastoisko wody ok. 30 cm. Zerwane zostały przepusty. Droga jest przejezdna. Ruch odbywa się wahadłowo

W miejscowości Polany zatkane są trzy przepusty. Jezdnia została obustronnie zwężona.

Na odcinku między miejscowościami Berest i Polany uszkodzone zostały przepusty, zamulone rowy. W pięciu miejscach występują zwały żwiru, ziemi i kamieni. Jezdnia zwężona. Ruch odbywa się wahadłowo. Prace przy wracanie przy usuwaniu zatorów trwają na bieżąco.

Dr. woj. 773 Sieniczno - Wesoła - sytuacja unormowała się. Droga jest przejezdna. W okolicach Sułoszowej i Pieskowej Skały liczne zniszczenia korpusu drogi oraz podmyte zostały przepusty.

W miejscowościach Sułoszowa i Pieskowa Skała duża ilość namulisk na jezdni, zamulone 1,5 km rowów i uszkodzony przepust. Na drodze występują utrudnienia w ruchu.

W miejscowości Pieskowa Skała na 25 metrach zostało podmyte pobocze na głębokość od 1 metra do 3 metrów. Osuwisko zostało oznakowane.

Dr. woj. 775 Słomniki - Ispina - ograniczony został tonaż do 3,5 T na moście na Wiśle w miejscowości Nowe Brzesko.

Dr. woj. 794 - Koniecpol - Kraków

Na odcinku miedzy Skałą a Wolbromiem liczne zniszczenia.

W miejscowości Zadroże przy skrzyżowaniu z drogą powiatową powstała wyrwa w jezdni o powierzchni

W województwie świętokrzyskim nie przejedziecie drogą krajową numer 9 na odcinku Lipnik - Łoniów, ruch został skierowany na objazd przez Lipnik -Sandomierz i Tarnobrzeg. Zamknięta jest też trasa numer 79 między Łoniowem a Sandomierzem, tam musicie się kierować na drogę zastępczą Łoniów -Tarnobrzeg - Sandomierz. Na tej samej trasie nieprzejezdny jest odcinek Słupia - Osiek objazd wyznaczono z Osieku przez Staszów do Stopnicy.

Więcej newsów znajdziesz
w aplikacji INTERIA
Pobierz aplikację

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy