Reklama

Reklama

W Sejmie m.in. projekt o zaostrzeniu kar za pedofilię

W środę zbiera się na trzydniowe obrady Sejm, który zajmie się rządowym projektem ustawy w sprawie odbudowy lokalnych połączeń autobusowych. Niewykluczone, że posłowie rozpatrzą też rządowy projekt w sprawie zaostrzenia kar za pedofilię. W porządku obrad jest też projekt Kukiz'15 ustawy "anty-447".

We wtorek wieczorem szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin poinformował, że rząd skierował do Sejmu projekt w sprawie zaostrzenia kar za pedofilię. "Z taką intencją, aby Sejm jak najszybciej, już na jutrzejszym posiedzeniu, rozpatrzył ten projekt" - dodał.

Reklama

Obszerny projekt nowelizacji Kodeksu karnego zakłada m.in. podwyższenie górnej granicy kar za pedofilię do 30 lat. Najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie, a zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać. Zmiany zakładają również likwidację tzw. kar w zawieszeniu dla pedofilów, a ochroną karną przed czynami pedofilskimi zostaną objęte dzieci do 16. roku życia, a nie jak dziś do 15. Ponadto w "rejestrze pedofilów" zostanie ujawniony zawód skazanych.

Odbudowa połączeń autobusowych

Sejm zajmie się też w środę projektem ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zakładającym przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Jest to jedna z propozycji tzw. nowej piątki PiS.

Według premiera Morawieckiego, odtwarzając połączenia autobusowe, rząd postanowił zmierzyć się z "problemem cywilizacyjnym". Premier podkreślił, że w praktyce większość przewozów realizują przewoźnicy prywatni, którzy wykonują regularne przewozy na liniach rentownych, a nierentowne zamykają, "skazując wielu mieszkańców, zwłaszcza z mniejszych miejscowości, na wykluczenie transportowe". 

Przewidziane w projekcie ustawy dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej trzech miesięcy przed wejściem ustawy w życie oraz linii, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po wejściu ustawy w życie. Odtwarzanie zlikwidowanych połączeń ma odbywać się we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi.

Zgodnie z projektem ustawy, fundusz będzie państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem będzie minister do spraw transportu. Obsługę funduszu będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie funduszu w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych - 800 mln zł (począwszy od 2020 r. do 2028 r.). Podział środków w danym roku na poszczególne województwa będzie dokonywany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów.

Projekt Kukiz'15 ustawy "anty-447"

W środę Sejm zajmie się również projektem Kukiz'15 dotyczącym ochrony własności RP przed roszczeniami wysuwanymi m.in. w związku z amerykańską ustawą 447. 

"Projekt ustawy 'anty-447' zakłada zakaz prowadzenia negocjacji na temat roszczeń do mienia bezspadkowego ofiar Holokaustu" - informował wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. 

Wiceszef klubu Tomasz Rzymkowski podkreślił z kolei, że ustawa zakłada trzy podstawowe elementy. 

"Pierwszy to zakaz jakiegokolwiek dochodzenia roszczeń do mienia bezspadkowego w Polsce. Drugi element to jest kwestia informowania przez rząd polskiej opinii publicznej na temat podmiotów, czyli osób fizycznych i prawnych, które z takimi roszczeniami do strony polskiej występują. Trzeci element to kwestia bardzo surowego karania za złamanie zakazu dochodzenia roszczeń do mienia bezspadkowego" - poinformował.

Prezydent USA Donald Trump podpisał w maju 2018 r. ustawę "o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono" (Justice for Uncompensated Survivors Today - JUST), dotyczącą restytucji mienia ofiar Holokaustu. W grudniu 2017 r. ustawę zarejestrowaną w dzienniku ustaw jako S.447 (ustawa Senatu nr 447) jednomyślnie przyjęła izba wyższa amerykańskiego Kongresu, a pod koniec kwietnia 2018 r. Izba Reprezentantów.

Więcej newsów znajdziesz
w aplikacji INTERIA
Pobierz aplikację

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy