Waszczykowski o uzdrowieniu UE: To niezwykle aktualna kwestia

Droga do uzdrowienia Unii Europejskiej wiedzie przez poszanowanie podmiotowości państw członkowskich oraz procedur demokratycznych UE - powiedział w środę minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Szef MSZ, który wypowiadał się podczas panelu konferencji "Europa Karpat" poświęconemu wspólnocie wartości i wspólnym interesom krajów Europy Karpat, zaznaczył, że to, co łączy państwa tej części kontynentu, to "przywiązanie do zasad demokracji i podmiotowości międzynarodowej suwerennych narodów, co jest wynikiem naszych doświadczeń historycznych".

"To jest niezwykle aktualna dziś kwestia, w obliczu kryzysów jakie targają Unią Europejską" - ocenił Waszczykowski. Zastrzegł, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej nie tworzą współpracy przeciw komuś, ale na rzecz instytucji, do których przynależą.

Reklama

"Nasza współpraca regionalna, karpacka jest pewnym planem B, nie po to, żeby przeciwstawić się Unii Europejskiej, ale właśnie będąc w Unii Europejskiej lepiej wykorzystać naszą kooperację, nasze walory i mieć większy wpływ na polityki europejskie, tak aby nasz region był ważny dla Europy zachodniej, a nie stanowił tylko peryferii dla centrum europejskiego, które znajduje się w trójkącie Berlin - Paryż - Bruksela; przelotowego obszaru tranzytowego między wschodem a zachodem" - podkreślił minister.

Jak mówił, nieprzypadkowo jedna z granic podziału we wnętrzu UE przebiega między "biurokracją brukselską uzurpującą sobie rozmaite uprawnienia, a państwami Europy środkowej - naszej części Europy, stojącymi na gruncie poszanowania swoich praw".

Bilans członkostwa w UE

"Bilans naszego członkostwa w UE oceniamy jako pozytywny dla naszej gospodarki i bezpieczeństwa, dlatego strategicznym celem dla polskiej polityki zagranicznej wobec Europy środkowej jest kontynuacja naszej obecności w Unii i dokończenie celu jej jednoczenia" - oświadczył Waszczykowski.

Dodał, że Polska cały czas przypomina na różnych forach swoim partnerom zagranicznym, że projekt całej zjednoczonej Europy, wolnej i demokratycznej, nie został dokończony. "Wiele jest jeszcze państw, które pukają do wrót instytucji europejskich" - zaznaczył minister SZ.

"Jednocześnie pragniemy, aby integracja europejska pozostała projektem, który równoważy dążenie do jedności z poszanowaniem różnorodności. Oczekujemy zatem, że w procesie integracji zachowana zostanie właściwa równowaga między kompetencjami instytucji wspólnotowych, a prerogatywami państw członkowskich" - dodał.

W opinii Waszczykowskiego, poszanowanie równego statusu wszystkich państw członkowskich powinno też oznaczać, że w UE nie będzie integracji różnych prędkości. "To jest postulat ważny nie tylko z perspektywy państw członkowskich, ale także krajów dążących do członkostwa w Unii" - stwierdził minister.

Jak mówił, wszystkie kraje regionu są zainteresowane podtrzymaniem wysokiego tempa rozwoju gospodarczego, który pozwoliłby z czasem dorównać krajom Europy zachodniej poziomem zamożności i wydajności, ale także konkurencyjnością i innowacyjnością własnych gospodarek.

Służyć temu powinno wspólne, a dzięki temu bardziej skuteczne, promowanie na gruncie unijnym. Ma ono zmierzać - według słów ministra - "do podtrzymania aktywnej polityki spójności, która leży w interesie całej Unii i zwiększa globalną konkurencyjność; polityki klimatycznej, która nie będzie obniżać konkurencyjności gospodarek europejskich; polityki energetycznej, która zapewni liberalizację rynków i stworzy bariery przed szantażowaniem monopolistycznych dostawców surowców oraz przejrzystej debaty o ujednoliceniu polityk gospodarczych i fiskalnych Unii, tak by uwzględniały one specyfikę naszych krajów".

Kraje tej części Europy - przekonywał szef MSZ - powinny lepiej wykorzystać też potencjał gospodarczej współpracy regionalnej. "Polska ze względu na swoje położenie na osi łączącej kraje Morza Bałtyckiego z regionem czarnomorskim i adriatyckim przywiązuje wagę do rozbudowy infrastruktury regionalnej w dziedzinie energetyki czy infrastruktury" - powiedział.

Inną kwestią i zagrożeniem, które łączy Europę Karpat - uważa szef MSZ - jest "agresywny rewizjonizm rosyjski, co odczuły boleśnie takie kraje, jak Gruzja czy Ukraina". "Nasza polityka jest tutaj jednoznaczna(...). "Niezwykle ważne jest wzmacnianie stabilności wewnętrznej i odporności na wyzwania zewnętrzne krajów wschodniego sąsiedztwa, które wybrały europejski kierunek rozwoju. Temu służy np. rozwój idei partnerstwa wschodniego" - powiedział Waszczykowski.

XXVI Forum Ekonomiczne w Krynicy

Konferencja z cyklu Europa Karpat odbywa się w ramach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jej gospodarzem i inicjatorem jest marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Konferencja ma charakter międzynarodowy. Biorą w niej udział przedstawiciele parlamentów narodowych, administracji rządowej oraz ekspertów m.in. z Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Rumunii, Serbii, a także liczne grono reprezentantów samorządów, środowiska nauki i organizacji pozarządowych.

Cykl konferencji Europa Karpat pod patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego został zapoczątkowany w 2010 r. Według organizatorów inicjatywa ta jest jedną z płaszczyzn współpracy regionalnej, która powinna być harmonijnie powiązana z innymi projektami inspirowanymi ideą Międzymorza, Trójmorza lub regionu ABC (morza: Adriatyckie, Bałtyckie, Czarne).

"Siłą projektu +Europa Karpat+ jest jego oparcie na konkretnych interesach, szlakach tranzytowych, potrzebach społecznych, spójności środowiskowej i zdolności do współpracy. Został również wyznaczony nowy kierunek, mający na celu refleksję i współdziałanie na rzecz podniesienia bezpieczeństwa w regionie" - podkreślili inicjatorzy przedsięwzięcia.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje