Reklama

Reklama

Zabójcy ks. Popiełuszki przeszli wcześniej szkolenie

Na kilka miesięcy przed zabójstwem ks. Jerzego Popiełuszki dwóch z czterech zabójców duchownego, Grzegorz Piotrowski i Adam Pietruszka wzięli udział w specjalnej konferencji w MSW poświęconej walce z Kościołem - dowiedział się serwis internetowy tvp.info.

- Konferencja była wyraźną zachętą dla funkcjonariuszy do zintensyfikowania działań represyjnych wobec kleru - oceni historyk IPN prof. Jan Żaryn.

Reklama

Konferencja odbyła się w siedzibie MSW na początku grudnia 1983 roku. Organizatorem był gen. Zenon Płatek, podejrzewany później o sprawstwo kierownicze zabójstwa ks. Jerzego. Uczestniczyli w niej najważniejsi funkcjonariusze departamentu IV, który odpowiadał w MSW za walkę z Kościołem, w tym płk Adam Pietruszka, który dziesięć miesięcy później wziął udział w zabójstwie ks. Popiełuszki. - Z innych źródeł wynika, że w spotkaniu w MSW uczestniczył też Grzegorz Piotrowski, który odegrał główną rolę w zabójstwie duchownego - mówi prof. Żaryn. - W kuluarach miał rozmawiać z Pietruszką o ks. Popiełuszce - dodaje.

Na początku spotkania odbyła się narada służbowa z udziałem Pietruszki. Później Pietruszka wygłosił referat. Z materiałów pokonferencyjnych, do których dotarł serwis internetowy tvp.info, wynika, że zarzucił Kościołowi "filozofię burżuazyjną" i "sprzeczność kierunków jego działań z marksistowsko-leninowskimi założeniami ustrojowymi Polski". Referował wymierzone w Kościół działania bezpieki w różnych okresach PRL, szczególnie w okresie stalinowskim. Dodał, że dużą wagę należy przykładać do prowadzonych przez SB "prac operacyjnych o charakterze dezintergarcyjno-destrukcyjnym", co w żargonie SB oznacza pozaprawne działania wymierzone w kler.

Podczas konferencji dużo mówiono o "antysocjalistycznej działalności" ks. Franciszka Blachnickiego, inicjatora i organizatora ruchu oazowego. Pracownik Akademii Spraw Wewnętrznych major Józef Wojna poświęcił postaci duchownego cały referat. Pięć lat później ks. Blachnicki zostały w niewyjaśnionych okolicznościach otruty w RFN. Prokuratorzy badają obecnie, jaką rolę odegrali w tym agenci SB.

W innym z referatów zatytułowanym "Przestępczość kleru z pobudek politycznych w okresie kontrrewolucyjnego zagrożenia kraju i stanu wojennego w Polsce w latach 1980 - 1983" , major Jerzy Karpacz, późniejszy szef SB, szczególną uwagę słuchaczy zwrócił na księży Henryka Jankowskiego i Jerzego Popiełuszkę.

- Ta konferencja była dla funkcjonariuszy zachętą, może nie wprost do zabijania duchownych, ale na pewno do zintensyfikowania działań wobec księży - ocenia prof. Jan Żaryn. - Z treści referatów płynie wniosek, że kler jest sam sobie winien, bo prowadzi ofensywną działalność wymierzoną w ustrój socjalistyczny i łamie prawo. Rolą państwa jest go zdyscyplinować - zaznacza prof. Żaryn.

Historyk zapowiada, że fragmenty referatów wygłoszonych podczas konferencji zostaną zamieszczone w książce "Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki, 1982 - 1984" , którą IPN opublikuje pod koniec marca.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy