Reklama

Reklama

Zajęcia z religii na pierwszych i ostatnich lekcjach? Głos Komisji Wychowania KEP

Komisja Wychowania Konferencji Episkopatu Polski protestuje przeciw organizowaniu zajęć z religii na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych. "Nie ma do tego żadnych podstaw prawnych" - podkreśla sekretarz Komisji ks. Marek Korgul w wydanym oświadczeniu.

"Ingerowanie w układanie planu zajęć w placówce przez władze samorządowe jest jawnym naruszeniem prawa" - czytamy w oświadczeniu.

KEP protestuje

Reklama

Jak napisano, "w związku z pojawiającymi się coraz częściej próbami utrudniania organizowania zajęć z religii przez niektóre samorządy, Komisja Wychowania KEP informuje, że: nauczanie religii w publicznych przedszkolach i szkołach odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Konstytucja RP, Konkordat, Ustawa Prawo oświatowe)". 

"Szczegółowe kwestie reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Należy podkreślić, że organizowanie zajęć z religii nie jest sprawą uznaniową" - podkreślił ks. Korgul.

Komisja Wychowania KEP zwróciła uwagę, że nauczanie religii odbywa się w ramach tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. "Nie ma żadnych podstaw prawnych do organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko ostatnich godzinach lekcyjnych. Uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, szkoła ma zapewnić opiekę na czas trwania tych zajęć" - czytamy w oświadczeniu.

"Wyłączna kompetencja dyrektorów"

KEP podkreśla też, że organizacja religii "jest wyłączną kompetencją dyrekcji placówek oświatowych, dlatego ingerowanie w układanie planu zajęć w placówce przez władze samorządowe jest jawnym naruszeniem prawa". "Dotyczy to m.in. narzucania dyrektorom, by zajęcia z religii planowali wyłącznie na pierwszych lub na ostatnich godzinach lekcyjnych. Obowiązujące prawo nie daje zatem w tym zakresie kompetencji organom samorządu terytorialnego" - zaznaczył ks. Korgul.

Dodał, że podobnie jest "z nakazywaniem organizowania zajęć z religii w grupach międzyoddziałowych, mimo że w zajęciach religii uczestniczy wymagana prawem grupa uczniów nie mniejsza niż siedem osób".

Na zakończenie oświadczenia, ks. Korgul podkreślił, że "religia nie jest przedmiotem dodatkowym, ale jest to przedmiot do wyboru, który staje się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów".

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje