Reklama

Reklama

Zakaz dla Muzeum Czynu Niepodległościowego. Minister wszczął postępowanie

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński wszczął postępowanie w sprawie zakazu dalszej działalności Muzeum Czynu Niepodległościowego na krakowskich Oleandrach. To pierwsze takie postępowanie.

Informację tę potwierdziła PAP rzeczniczka prasowa resortu Anna Bocian.

Reklama

"Sprawa dotyczy Muzeum Czynu Niepodległościowego w Krakowie, którego dalsze funkcjonowanie może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno zbiorów, jak i zwiedzających muzeum zlokalizowanego w Domu im. Józefa Piłsudskiego na krakowskich Oleandrach. Obowiązek wszczęcia takiego postępowania nakłada na ministra kultury ustawa o muzeach"  - poinformowała Anna Bocian.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego sprawuje nadzór nad muzeami. W tym celu może dokonywać kontroli ich działalności. Jak zapisano w ustawie, w razie rażącego naruszania przepisów ustawy i statutu muzeum, gdy bezskuteczne okazały się zalecenia usunięcia stwierdzonych podczas kontroli uchybień, minister po zapoznaniu się z opinią Rady do Spraw Muzeów, może - w drodze decyzji administracyjnej - zakazać jego dalszej działalności.

Od początku lat 90. XX wieku Dom im. J. Piłsudskiego na krakowskich Oleandrach jest siedzibą Związku Legionistów Polskich, którego komendantem naczelnym jest Krystian Waksmundzki.

W utworzonym tam Muzeum Czynu Niepodległościowego znajdują się pamiątki związane z walkami Polaków o wolność m.in. bardzo cenna kolekcja sztandarów organizacji legionowych z okresu międzywojennego, pamiątki po marszałku Edwardzie Rydzu - Śmigłym, pamiątki związane z pogrzebem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz sypaniem Kopca Piłsudskiego, dokumenty, mundury, broń i dzieła sztuki. Obiekty te powinny przejść konserwację w różnym zakresie.

Władze Krakowa od wielu lat zabiegają o odzyskanie budynku. 2 stycznia sąd drugiej instancji oddalił wniosek Związku Legionistów o zasiedzenie. Wyrok ten jest prawomocny i w praktyce oznacza, że miasto może odzyskać budynek, ale władze Krakowa czekają na zakończenie innego toczącego się przed sądem postępowania o wydanie nieruchomości.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy