Zbigniew Ziobro stanie przed Trybunałem Stanu?

Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przegłosowała wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.

- Komisja odpowiedzialności konstytucyjnej przyjęła sprawozdanie w sprawie postawienia Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu i zakończyła pracę nad tym wnioskiem. Teraz decyzję będzie podejmował Sejm - powiedział w środę po posiedzeniu komisji jej szef Robert Kropiwnicki. Jak dodał, za przyjęciem sprawozdania było 8 posłów, 5 było przeciw.

Reklama

Kropiwnicki podkreślił, ze "sprawozdanie komisji stanie się tak naprawdę aktem oskarżenia, które zostanie przekazane przez Sejm do Trybunału Stanu".

Decyzja o postawieniu członka Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu zapada, jeśli zagłosuje za nią co najmniej 3/5 (276) posłów.

Jak mówił Kropiwnicki, przesłanki, które kierowały członkami komisji przy podejmowaniu decyzji w sprawie Ziobry, dotyczyły m.in. przekroczenia uprawnień i nieuprawnionego nacisku Ziobry na prokuratorów.

Poseł komisji Jarosław Zieliński (PiS) ocenił w rozmowie z PAP, że "to akt hańby ze strony Platformy". - To jedna wielka hucpa polityczna od początku o końca - podkreślił. Według Zielińskiego wniosek ma związek ze zbliżającymi się wyborami do parlamentu.

Pod koniec kwietnia, komisja odpowiedzialności konstytucyjnej uznała, że wniosek o postawienie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu jest zasadny. Za postawieniem Ziobry przez TS opowiada się cały klub PO, SLD, koło Ruch Palikota oraz większość posłów PSL. Przeciwko jest PiS i Zjednoczona Prawica.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, komisja odpowiedzialności konstytucyjnej przedstawia Sejmowi sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej lub umorzenie postępowania w sprawie.

Wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej powinien zawierać wszystkie dane wymagane przez przepisy Kodeksu postępowania karnego w stosunku do aktu oskarżenia, a w wypadku wniosku o umorzenie postępowania - uzasadnienie faktyczne i prawne tego wniosku.

Sprawozdanie i wnioski doręcza się wszystkim posłom wraz z informacją o udostępnieniu do wglądu posłów akt sprawy, której dotyczy sprawozdanie, z tym że akta sprawy powinny być udostępnione posłom w okresie nie krótszym niż 21 dni przed posiedzeniem Sejmu, na którym ma być rozpatrzona sprawa.

Sejm może sprawozdanie zwrócić Komisji w celu uzupełnienia postępowania; w tym wypadku Sejm określa kierunek i zakres dalszego postępowania Komisji.

Wniosek o postawienie premiera lub ministra przed TS może złożyć co najmniej 1/4 (115) posłów. Pod wnioskami PO ws. b. premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry podpisało się ok. 150 posłów nie tylko z Platformy, ale też z Ruchu Palikota i SLD.

Ziobrze zarzuca się naruszenie konstytucji, ustawy o Radzie Ministrów oraz ustawy o działach administracji rządowej. W uzasadnieniach wniosków jest też mowa o działaniach nakierowanych na "walkę z układem"; PO powołuje się m.in. na materiały dowodowe dwóch komisji śledczych: ds. śmierci Barbary Blidy oraz ds. nacisków.

Takie same zarzuty stawiane są Jarosławowi Kaczyńskiemu. Platforma złożyła wnioski o postawienie Ziobry oraz Kaczyńskiego przed Trybunałem Stanu w 2012 roku.

Zarówno Ziobro jak i Kaczyński stwierdzali wielokrotnie, że nie widzą żadnych podstaw do postawienia ich przed TS.


Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje