Zmiany w ocenianiu. Bez stopni aż do gimnazjum?

Od nowego roku szkolnego zmienione zostaną zasady oceniania uczniów na lekcjach WF; przy ich wystawianiu brane będą pod uwagę indywidualne możliwości uczniów - zapowiedziała minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska.

Minister była gościem Targów Edukacyjnych Festiwal Zawodów 2015, zorganizowanych w EXPO Kraków przez województwo małopolskie. Podczas briefingu przypomniała o skierowaniu w tym tygodniu do konsultacji projektów dwóch rozporządzeń. Jeden z projektów dotyczy szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Drugi projekt dotyczy szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Reklama

- Konsultacje potrwają 30 dni. Zbieramy uwagi i potem będziemy je analizować - powiedziała Kluzik-Rostkowska. Zwróciła uwagę na zapisy w projekcie rozporządzenia ws. zasad oceniania odnoszące się do lekcji wychowania fizycznego. Zaznaczyła, że szczególnie zależy jej na zmianie w podejściu do oceniania dzieci na lekcjach WF.

- Znamy sytuacje, że dziecko ze wszystkich przedmiotów ma szóstki, a z WF tróję, więc sami rodzice proszą o zwolnienie z lekcji, żeby słabsza ocena nie psuła mu średniej. Nie jest winą dziecka, że fikołki robi wolniej albo gorzej. Dlatego tak przygotowujemy to rozporządzenie, żeby doceniany był wysiłek, chęci, a nie sposób zrobienia tego fikołka. To mają być zajęcia, do których dzieci przystępują chętnie. To nie mają być zajęcia eliminujące fizycznie słabszych - mówiła minister.

Zgodnie z projektem ma zmienić się także sposób oceniania przy ustalaniu oceny z techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych. Jak zapisano "należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć". W przypadku ustalania oceny z WF ma być brana pod uwagę także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wyjaśniono, że "wprowadzenie tej zmiany ma na celu zwiększenia motywacji uczniów do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego oraz podejmowaniu aktywności na rzecz kultury fizycznej, jako działania mające wpływ na kształtowanie prozdrowotnego stylu życia".

MEN chce, by rozporządzenie ws. oceniania weszło w życie 1 września 2015 r., czyli z początkiem nowego roku szkolnego.

Dwa nowe projektowane rozporządzenia mają zastąpić jedno dotychczasowe (zawierające przepisy dotyczące zarówno oceniania, jak i egzaminów zewnętrznych), które zostało wydane na podstawie upoważnienia ustawowego uznanego we wrześniu 2013 r. przez Trybunał Konstytucyjny za zbyt ogólne.

Dlatego w styczniu tego roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty zawierającą szczegółowe wytyczne dla ministra edukacji do wydania rozporządzeń dotyczących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. Na początku marca nowelizacja została podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

W nowelizacji w regulacjach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nie wprowadzono zasadniczych zmian w stosunku do obowiązujących, zawartych w dotychczasowym rozporządzeniu regulującym tę materię. Zapisano jednoznacznie obowiązek udostępniania uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia.

Dano też możliwość wprowadzenia w szkole oceny opisowej od klasy I szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Do tej pory oceny opisowe stosowane były tylko w klasach I-III szkoły podstawowej. Teraz będą mogły towarzyszyć także ocenom w klasach wyższych wyrażanych cyframi w skali od 1 do 6.

Także do tej kwestii odniosła się w piątek minister edukacji. - Marzy mi się sytuacja, w której nauczyciele chętniej będą sięgali po tzw. ocenę kształtującą - powiedziała Kluzik-Rostkowska. - To formuła oceniania przyporządkowana dzisiaj etapowi wczesnoszkolnemu - klasom I-III. Bardzo bym chciała i takie jest oczekiwanie części środowiska nauczycielskiego, żeby ocenę kształtującą, opisową mogli stosować na wyższych etapach edukacji. My mówimy temu: tak - dodała.

Dowiedz się więcej na temat: szkoła

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje