Gdańsk na dwóch kółkach

W Gdańsku ukazała się kolorowa broszura promująca komunikację rowerową w mieście - "Gdańsk na dwóch kółkach". Przyjaźnie wydana książeczka skierowana jest do najmłodszych rowerzystów i ma na celu wprowadzenie ich w świat "dwóch kółek".

Bogato ilustrowany poradnik, przedstawia pełen zakres tematyki związanej z kulturą rowerową. Znajdziemy tu więc omówienie konstrukcji roweru, charakterystykę poszczególnych typów rowerów (tych do przemieszczania się po mieście jak i do jazdy w terenie), a także porady jak dbać o twój ukochany środek lokomocji. W książeczce poświęcono wiele miejsca na prezentację bogatej sieci gdańskich dróg rowerowych, przecinających miasto we wszystkich kierunkach. Oprócz wyżej wymienionych, autor poradnika, podejmuje temat bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym. Przedstawione zostały przykładowe niebezpieczeństwa, które mogą zagrażać rowerzystom oraz wskazówki autora jak sobie z nimi poradzić.

Reklama

Autorem broszury jest Michał Błaut, a wydawcą Gdańska Kampania Rowerowa. Publikacja jest rozpowszechniana w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gdańska, będzie ją można także otrzymać na imprezach rowerowych organizowanych w Gdańsku. Nakład wyniósł 20 tysięcy egzemplarzy, a druk sfinansowano z nadwyżek, jakie pozostały pod Gdańskim Projekcie Rowerowym GEF, przy zezwoleniu Ministerstwa Środowisk

Gdańskie ścieżki rowerowe

Gdańsk posiada pokaźną, w skali Polski, sieć dróg rowerowych. Budowę tras dla rowerzystów rozpoczęto jeszcze w 1999 roku. W Strategii Rozwoju Gdańska przewidziano budowę łącznie 150 km tras, co ma umożliwić zwiększenie udziału rowerów w systemie transportowym do 10 %. W listopadzie 2006 roku władze Gdańska, Sopotu i Gdyni podpisały porozumienie przewidujące podjęcie wspólnych starań w celu rozwoju trójmiejskiej sieci dróg rowerowych. W ten sposób możliwe będzie połączenie gdańskiej sieci tras rowerowych z drogami całej aglomeracji, a dalej z układem sieci dróg europejskich.

Bartłomiej Bieńkowski

Informacja pochodzi z oficjalnej strony Urzędu Miasta Gdańsk.

Reklama

Reklama

Reklama