Powstanie Muzeum Pola Bitwy Westerplatte

Decyzję o utworzeniu Muzeum Pola Bitwy Westerplatte podjął minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski - poinformował w piątek wydział prasowy ministerstwa.

Zgodnie z decyzją ministra muzeum będzie oddziałem powołanego w ubiegłym roku Muzeum Historii Polski (MHP). MHP znalazło się na liście projektów kluczowych, które otrzymają dofinansowanie w ramach funduszy europejskich.

Reklama

Do 2009 r., kiedy przypadnie 70. rocznica wybuchu II wojny światowej, nastąpi odtworzenie stanu Wojskowej Składnicy Tranzytowej Wojska Polskiego sprzed 1939 r. "Chcemy, aby obchody tej okrągłej rocznicy wybuchu wojny, w zrekonstruowanej placówce polskiego oporu, miały charakter międzynarodowy. Polska nie broniła w 1939 r. własnych interesów, ale cywilizacji wolności, cywilizacji europejskiej" ? podkreśla minister Ujazdowski.

Przygotowaniem obchodów zajmuje się już powołany stały Komitet Obchodów Rocznicy Wybuchu II wojny światowej, któremu przewodniczy sekretarz stanu w MKiDN Jarosław Sellin, a w jego składzie znaleźli się m.in. Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, Piotr Karczewski, wojewoda pomorski, Jan Kozłowski, marszałek województwa pomorskiego i Admirał Roman Krzyżelewski - dowódca Marynarki Wojennej RP.

W Komitecie zasiadają też czterej żyj obrońcy Westerplatte por. Ignacy Skowron, Jan Lelej, Władysław Stopiński i Jan Hajkowicz.

Projekt rewitalizacji Westerplatte opracował architekt Igor Strzok.

Najważniejszym obiektem zrekonstruowanych budynków na Westerplatte będą tzw. Nowe Koszary, budynek dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej z 1935 r. Obecnie zachowała się jedna trzecia tego budynku, który w swoim czasie był najnowocześniejszym obiektem koszarowym Europy. Budynek zostanie zaadaptowany dla potrzeb muzealnych.

Planowana jest odbudowa obiektów Małej Reduty (tzw. Szańca Mewiego) z połowy XIX w., odbudowa stacji kolejowej i Magazynu nr 1 a także wykonanie nowego układu dróg pieszych. Według wstępnych szacunków koszt rewitalizacji Westerplatte wyniesie 45 ? 60 mln zł.

Do tej pory udało się już wykonać kwerendy zasobów archiwalnych w Polsce, dotyczących Wojskowej Składnicy Tranzytowej, która umożliwiła rozpoczęcie prac nad programem rewitalizacji Westerplatte.

Zebrano także pełną dokumentację techniczną i fotograficzną obiektów i terenu Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz zabezpieczono istniejące relikty i zabytki na Westerplatte przed dalszą degradacją.

Na jesieni 2006 r. i wiosną 2007 r. wykonano też badania archeologiczne, które doprowadziły do odnalezienia szeregu cennych reliktów związanych z Wojskową Składnicą Tranzytową, a także przygotowano materiały do planowanej ekspozycji - galerii archiwalnych fotografii z Westerplatte w rekonstruowanym aktualnie schronie placówki ?Fort? na Westerplatte.

1 września otworzona zostanie także nowa Trasa Turystycznej na Westerplatte prowadząca przez kluczowe dla obrony Westerplatte i historii półwyspu miejsca. Wzdłuż tej trasy odsłonięto już relikty m.in. fundamentów bramy kolejowej i muru, fundamentów budynku stacji kolejowej Westerplatte, zabezpieczono przed zawaleniem i wyremontowano powojenną wieżę obserwacyjną należącą do 25. Baterii Artylerii Stałej w Gdańsku-Stogach.

Obok w wyremontowanym schronie załogi wieży znajdzie się ekspozycja poświęcona zamordowanym oficerom Marynarki Wojennej w okresie stalinizmu oraz izba pamięci poświęcona kpt. Słabemu, lekarzowi z Westerplatte, który został zamordowany przez UB w 1948 r. w Krakowie. Wyremontowana wieża będzie służyła jako punkt widokowy.

W trakcie zaawansowanego remontu i rekonstrukcji jest schron placówki ?Fort?, jednego z kluczowych punktów oporu w 1939 r. Znajdzie się tu ekspozycja muzealna i galeria archiwalnych fotografii z 1939 r.

W tym roku po trasie będzie można się poruszać pieszo, a w przyszłym roku także drezynami ręcznymi (tak jak w 1939 r.) po nowo ułożonych torach.

Na Westerplatte wykonano także wiele prac ?ogrodniczych?, które usunęły zieleń zarastającą i niszczącą zabytki, uporządkowano teren, wycięto zbędne drzewa, uczytelniono zarysy dawnych alejek i ulic, które funkcjonowały w czasach Składnicy i wcześniej, kiedy na Westerplatte był kurort uzdrowiskowy; uczytelniono ślady walk: okopy i leje po bombach.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje