Trójmiasto - organizacja ruchu

GDAŃSK

Reklama

Cmentarz przy ul. Dąbrowskiego - wzorem lat ubiegłych dojazd od stony ul. 3-go Maja jednokierunkową ul. Dąbrowskiego. Po lewej stronie jednokierunkowej ul. Dąbrowskiego obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Parkingi wyznaczone zostaną na placu pomiędzy ulicami: Giełguda, 3-go Maja i Dąbrowskiego (wjazd i wyjazd od ul. Giełguda) oraz po prawej stronie jezdni ul. Dąbrowskiego. Postój taxi funkcjonować będzie przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS.

Cmentarz ul. Brzegi - dojazd w rejon cmentarza jednokierunkowym wjazdem od Traktu Św. Wojciecha (przez most), wyjazd jednokierunkową ul. Brzegi w kierunku ul. Stoczniowców lub od strony ul. Podmiejskiej (fragm. ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej do cmentarza będzie bez przejazdu ). Miejsca postojowe wyznaczone będą po prawej stronie na obu odcinkach ul. Brzegi. Postój taxi przed stacją paliw na Trakcie św. Wojciecha.

Cmentarz przy ul. Stoczniowców - na ul. Stoczniowców obowiązywać będzie całkowity zakaz zatrzymywania. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na ul. Cmentarnej i na terenach pomiędzy ul. Cmentarną i ul. Stoczniowców.

Cmentarz przy ul. Opackiej - dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragm. ul. Opackiej od ul. Spacerowej. Na ul. Czyżewskiego obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną: na placu zlokalizowanym przy jednokierunkowym fragm. ul. Opackiej, na parkingu przy ul. Cystersów, na placu u zbiegu ulic: Tatrzańska - Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego za bramą na cmentarz. Na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się. Postoje taxi funkcjonować będą: na ul. Opackiej przed skrzyż. z ul. Czyżewskiego oraz na ul. Czyżewskiego na wys. bramy cmentarza.

Cmentarz przy ul. ks. Góreckiego - dojazd w rejon cmentarza wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ulica Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona zostanie z ruchu ogólnego za wyjątkiem taxi. Wjazd taksówek na ul. Ks. Góreckiego, gdzie funkcjonować będzie postój, będzie możliwy od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną po prawej stronie jezdni ul. Wyzwolenia oraz na parkingu przy MDK.

Cmentarz przy ul. Kępnej - po obu stronach jezdni na długości cmentarza obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się.

Cmentarz "Srebrzysko" - dojazd do cmentarza od strony ul. Grunwaldzkiej wyłącznie jednokierunkowymi ulicami: Słowackiego i Srebrniki. Tak jak w latach poprzednich pojazdy z kierunku Śródmieścia kierowane będą do skrzyżowania ul. Grunwaldzka - al. Wojska Polskiego (na skrzyżowaniu z ul. Słowackiego obowiązywać będzie zakaz skrętu w lewo), gdzie po zawróceniu jechać będą ul. Grunwaldzką w stronę ul. Słowackiego. Pojazdy wyjeżdżające ul. Kościuszki będą mogły przejeżdżać skrzyżowanie z ul. Grunwaldzką "na wprost". Na ul. Słowackiego na odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Potokowej obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu. Jadący ul. Słowackiego (z obwodnicy) w kierunku ul. Grunwaldzkiej zostaną skierowani na objazd ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkowa Dolina. Wyjazd z rejonu cmentarza " Srebrzysko" jednokierunkowymi ulicami: Róży Ostrowskiej i Partyzantów. Na skrzyżowaniu. ulic: Grunwaldzka - De Gaulle'a (na jezdni w kier. do Sopotu) uruchomiona zostanie dodatkowa sygnalizacja świetlna oraz rozgrodzone zostanie torowisko tramwajowe w celu umożliwienia jazdy z ul. De Gaulle'a w kier. Sopotu. Z uwagi na wprowadzenie na ul. Partyzantów jednego kierunku ruchu, wyjazd z ul. Dmowskiego będzie możliwy w prawo lub w lewo (zakaz wjazdu w ul. Partyzantów). Na jezdniach ulic: Słowackiego, Srebrniki, Partyzantów, De Gaulle'a stanowiących trasy dojazdów i wyjazdów na i z cmentarza obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się. Postój taxi wyznaczony zostanie w zatoce postojowej na ul. Róży Ostrowskiej. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jezdni ul. Srebrniki na odc. od placu przed bramą główną w kierunku Wzgórz Brętowskich oraz po lewej stronie jednokierunkowej ul. Partyzantów (odc. od ul. Srebrniki do ul. R. Ostrowskiej i na ul. Partyzantów, za ul. Reymonta).

Cmentarz ul. Kartuska - dojazd od ul. Kartuskiej, na której obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się za wyjątkiem taxi do 1 min. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną tak jak w latach ubiegłych na terenie Zespołu Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących przy ul. Kartuskiej oraz na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena - ul. Kartuska).

Cmentarz ul. Łostowicka - ulica Łostowicka zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego na długości od ul. Kartuskiej do ul. Armii Krajowej. Od strony ul. Kartuskiej prawo do wjazdu będą posiadały pojazdy taxi, inwalidzkie oraz posiadające identyfikatory z literą "B" (mieszkańcy ul. Łostowickiej, zaopatrzenie handlu przycmentarnego). Całkowicie zamknięte zostaną wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Struga, Pana Tadeusza, Wojskiego i Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza specjalnie oznakowaną trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko i Pana Tadeusza. Na parkingu przed bramą główną cmentarza funkcjonować bezie postój taxi. Parking dla samochodów inwalidzkich wyznaczony zostanie przy bocznej bramie cmentarza (poniżej głównej bramy). Na jezdni ul. Nowolipie (w kierunku do ul. Kartuskiej) na odcinku od ul. Schuberta do ul. Kartuskiej urządzony zostanie parking. Dojazd do parkingu wyłącznie od strony skrzyżowania ulic: Nowolipie - Schuberta. Wyjazd z parkingu zlokalizowany będzie w odl. ok. 20m od ul. Kartuskiej na jezdnię ul. Nowolipie z obowiązującym kierunkiem ruchu - do Moreny. Ul. Armii Krajowej - od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ( kierunek do cmentarza) zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego. Prawo wjazdu będą posiadały: autobusy ZKM oraz pojazdy posiadające identyfikatory z lit. " A" (zaopatrzenie handlu przycmentarnego). Ruch ogólny z centrum w kierunku cmentarza oraz obwodnicy skierowany zostanie objazdem przebiegającym ulicami: Sikorskiego, Witosa do ul. Armii Krajowej lub do ul. Warszawskiej. Ul. Witosa na odc. od ul. Dragana do ul. Wilanowskiej będzie jednokierunkowa w relacji do obwodnicy i cmentarza. Na ul. Warszawskiej obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się. Ul. Cedrowa zostanie zamknięta do ruchu. Parkingi dla osób odwiedzających cmentarz wyznaczone zostaną na obu jezdniach ul. Armii Krajowej (w kierunku do obwodnicy na prawym pasie, w kierunku odwrotnym - na lewym pasie) pomiedzy skrzyżowaniem z ul. Łostowicką, a wiaduktem ul. Cedrowej. Ze względu na funkcjonowanie parkingu na jezdniach ul. Armii Krajowej obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h. Po raz pierwszy w tym roku uruchomiony zostanie parking na ul. Wilanowskiej (nowo oddana ulica w rejonie skrzyżowania ulic Witosa i Łostowickiej do którego dojazd będzie możliwy od strony skrzyżowania Warszawska - Łostowicka lub od ul. Witosa., oraz na połowie jezdni ul. Kieleckiej, na której wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, w kierunku ul. Łódzkiej)

GDYNIA

Zmiana organizacji ruchu na ul. Witomińskiej - ruch jednokierunkowy (na odcinku od bramy głównej cmentarza do ul. Rolniczej), ruch w kierunku Witomina, wprowadzenie zakazu postoju po obu stronach ul. Spokojnej; likwidacja parkingu pod główną bramą cmentarza - usytuowanie pętli autobusowej i postoju taxi; utworzenie dodatkowych miejsc postojowych na jednokierunkowej ul. Witominskiej z prawej strony.

SOPOT

Ul. Malczewskiego (od ul. Księżycowej do Kolberga) ruch jednokierunkowy w kierunku ul. Sopockiej; nie wyznacza się dodatkowych miejsc parkingowych; w uzgodnieniu z MZK w Gdyni zwiekszona ilość kursowania autobusów; najwieksze utrudnienia w ruchu przewidywane są w godz. 08.00 - 11.00 i 14.00 - 19.00.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy