"DzGP": W Sejmie przez pomyłkę przegłosowano złą ustawę

Posłowie przyjęli inną wersję nowelizacji, niż przesłali do podpisu prezydentowi. O sprawie alarmuje „Dziennika Gazeta Prawna”.

Sprawa dotyczy nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych. Na ostatnim posiedzeniu Sejm zajmował się poprawkami Senatu. Zgodnie z zapisem konstytucji "uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów."

Reklama

Zatem, kiedy marszałek Sejmu pyta posłów, kto jest za odrzuceniem senackich poprawek, posłowie uważający je za złe - głosują za. Jeśli Sejm chce poprawki przyjąć - trzeba głosować przeciw.

Ostatnio doszło do sytuacji odwrotnej, marszałek Kidawa-Błońska zapytała, kto jest za przyjęciem (nie odrzuceniem) poprawek o kuratorach sądowych. Większość zagłosował za przyjęciem - myśląc, że głosują za odrzuceniem (jak to wynikało z planu obrad, jaki posłowie mają do dyspozycji).

"Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta. Jednak nie w wersji przyjętej przez Sejm, ale tej z odrzuconymi poprawkami" - pisze "DzGP".

Konstytucjonaliści są w szoku.

Więcej na temat pomyłki posłów w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Fatalna pomyłka w Sejmie. Dołącz do dyskusji na Forum

Dowiedz się więcej na temat: Sejm RP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje