Reklama

Reklama

Egzamin gimnazjalny 2016

Egzamin gimnazjalny. Co okazało się najtrudniejsze?

- Uczniowie cały czas mają problemy z niektórymi zadaniami z matematyki, w 2015 roku najbardziej kłopotliwie okazało się pierwiastkowanie i geometria – przyznaje dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie Lech Gawryłow. I radzi, aby dobrze przygotować się do egzaminu gimnazjalnego, należy ćwiczyć umiejętności złożone, a w czasie jego trwania podejmować próbę rozwiązania każdego z zadań. - Wykonując je nie można nic stracić, a tylko zyskać - przekonuje.

W roku 2015 najwięcej trudności sprawiły uczniom zadania z części matematyczno-przyrodniczej. Jednak w ogólnym ujęciu gimnazjaliści dobrze poradzili sobie z testami.

Reklama

- Wyniki egzaminów są potwierdzeniem tego, co pokazały międzynarodowe badania PISA, że rezultaty uczniów zdających egzamin w gimnazjum są wysokie i satysfakcjonujące - mówi Interii dyrektor OKE w Krakowie Lech Gawryłow. - Widzimy, jak uczniowie gimnazjów opanowują wiele umiejętności, które pomogą im później w czasie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, na studiach czy w dorosłym życiu - dodaje.

Przyznaje jednocześnie, że są obszary umiejętności, nad którymi trzeba dalej skutecznie pracować.

Jeśli chodzi o część matematyczno-przyrodniczą, która okazała się dla uczniów trudniejsza niż pozostałe: humanistyczna i językowa, najwięcej kłopotu gimnazjaliści mieli z zadaniem czwartym - z pierwiastkami.

Kolejne trzy zadania, które były rozwiązywane na poziomie niższym niż oczekiwany, dotyczyły geometrii. Wśród nich było jedno zamknięte typu prawda-fałsz i 2 zadania otwarte, jedno z zakresu geometrii płaskiej i dwa z geometrii przestrzennej.

Najtrudniejsze pierwiastki i geometria

Wyjątkowo trudne dla uczniów było zadanie 20, które wymagało dobrania odpowiedniego modelu matematycznego. Problem polegał na określeniu relacji pomiędzy objętością sześcianu i ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o takich samych podstawach i równych wysokościach oraz podanej łącznej objętości brył.

Kolejnym wyzwaniem było ustalenie długości krawędzi sześcianu. Jeszcze więcej trudności sprawiło zadanie 23, w którym należało należało wyznaczyć objętość pudełka w kształcie walca, przy nietypowo podanych informacjach o jego wymiarach. Otóż ściana boczna walca rozcięta została tak, że otrzymano równoległobok o podanym polu i długości jednego boku. Z tych informacji uczeń miał wywnioskować jaka jest wysokość i promień podstawy walca. Rozwiązanie wymagało zaplanowania kolejnych etapów, czyli stworzenia strategii. - Mimo iż treść zadania została wzbogacona rysunkiem, to większość uczniów nie zauważyła, że bok równoległoboku jest równy obwodowi podstawy walca, a wysokość równoległoboku jest równa wysokości walca. Wykorzystanie powyższych zależności stanowiło zasadniczą trudność - informuje dyrektor OKE w Krakowie.

Na co zwrócić szczególną uwagę przygotowując się do egzaminu gimnazjalnego 2016, by radzić sobie nawet z najtrudniejszymi poleceniami?

- Należy ćwiczyć umiejętności złożone - podkreśla Lech Gawryłow. - Te umiejętności są m.in. potrzebne w czasie rozwiązywania zadań matematycznych, kiedy trzeba analizować treść, dobierać wzory i twierdzenia, zastosować definicje lub własności, wykonać odpowiednie obliczenia, sformułować wniosek, uzasadnienie - tłumaczy. Matematyczne zadania egzaminacyjne sprawdzają również umiejętność użycia i tworzenia strategii oraz rozumowania i argumentowania. Umiejętności te sprawdzane są głównie poprzez zadania otwarte.

Gawryłow: Nie można stracić, a jedynie zyskać

- Poziom wykonania zadań otwartych jest zazwyczaj niższy niż zadań zamkniętych; tu również częściej notuje się zaniechanie przez uczniów rozwiązania - mówi dyrektor OKE.

- Zachęcam do podejmowania prób rozwiązania wszystkich zadań, wykonując je nie można nic stracić, a tylko zyskać. Czasami wykonanie lub uzupełnienie rysunku, narysowanie schematu może naprowadzić na sposób rozwiązania zadania. Podkreślenie w treści zadania wszystkich istotnych informacji, wypisanie zależności między danymi to kolejny krok przybliżający do rozwiązania zadania otwartego - tłumaczy. 

JK

Więcej newsów znajdziesz
w aplikacji INTERIA
Pobierz aplikację
Dowiedz się więcej na temat: egzamin gimnazjalny trudne zadania

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy