Reklama

Reklama

Egzamin gimnazjalny 2019. Język obcy - co zawiera arkusz?

Egzamin gimnazjalny z języków obcych odbędzie się 12 kwietnia. Egzamin zdawany będzie na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Z czego składa się arkusz egzaminacyjny? Wyjaśniamy!

Egzamin gimnazjalny 2019 rozpocznie się 10 kwietnia w środę. A w piątek (12kwietnia) wszyscy gimnazjaliści przystąpią do egzaminu na poziomie podstawowym, natomiast uczniowie, którzy kontynuowali w gimnazjum naukę danego języka po szkole podstawowej, rozwiązywali obowiązkowo także zadania na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym mogli przystąpić również uczniowie, którzy rozpoczęli naukę wybranego języka w gimnazjum.

Reklama

Uczniowie mogli przystąpić do egzaminu z jednego z języków, których uczyli się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego albo włoskiego. Wszystkie arkusze egzaminacyjne miały identyczną formę, składały się z takich samych części i takiej samej liczby zadań takiego samego typu, za które można było otrzymać taką samą liczbę  punktów.

Egzamin gimnazjalny 2019. Arkusz z języka obcego

W ubiegłym roku arkusz egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w jedenaście wiązek. Zadania sprawdzały rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków językowych.

Z kolei arkusz z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym zawierał 20 zadań zamkniętych. Sprawdzały one rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych. Arkusz zawierał również 10 zadań otwartych z luką, sprawdzających umiejętność stosowania środków językowych oraz jedno zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi, w którym uczeń musiał napisać e-mail.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego pokazała, że gimnazjaliści przystępujący w tym roku do egzaminu z  języka angielskiego osiągnęli porównywalny średni wynik w trzech obszarach (rozumienie ze słuchu- 73 proc., rozumienie tekstów pisanych - 69 proc., znajomość funkcji językowych - 68 proc.).

Trudniejsze okazały się zadania sprawdzające znajomość środków językowych (średni wynik - 56proc.). Średni wynik za zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu był wysoki, dla większości języków wyniósł ponad 70proc., nieco niższy był wynik z języka niemieckiego - 56 proc. oraz włoskiego - 62 proc. W tej części arkusza zadania sprawdzały umiejętność znajdowania w tekście określonych informacji oraz rozumienie tekstu jako całości.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne