Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny 2014: Czas na polski! Historia była "łatwa"

Uczniowie III klas gimnazjum rozpoczęli trzydniowy egzaminacyjny maraton! O poranku zmierzyli się z testem z historii i wiedzy o społeczeństwie, teraz piszą egzamin z języka polskiego. Po południu opublikujemy proponowane rozwiązania.

Większość uczniów gimnazjum nr 58 na warszawskiej Pradze, z którymi przed egzaminem rozmawiał reporter RMF FM Mariusz Piekarski, mówiła, że najtrudniejszą dla nich częścią całej serii egzaminacyjnej będzie test z historii i WOS-u. Dużo dat do zapamiętania. Czasami coś się pomiesza i wychodzą z tego niezbyt dobre rzeczy. Ja umieram ze strachu, część humanistyczna jest dla mnie najgorsza. Dla mnie historia to jakieś zabójstwo - mówili gimnazjaliści naszemu reporterowi.

Reklama

Po teście twierdzili jednak, że był... łatwy. Podobnie oceniał tę część egzaminu uczeń gimnazjum w mazurskich Węgorzewie, z którym rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Szczerze mówiąc, nie przykładałem się jakoś do nauki, ale myślę, że bez problemu to przeszło - mówił.

Np. były trzy symbole i trzeba było odpowiedzieć, który do islamu. No to księżyc z gwiazdką chyba. (...) Największe trudności mam zawsze z odczytaniem mapy, nie radzę sobie z tym, a trzy mapy były - opowiadali nam inni uczniowie z Węgorzewa.

Wśród uczniów stołecznego gimnazjum nr 58 najwięcej emocji wzbudziło natomiast pytanie nie z historii, a z WOS-u - o poziom inflacji na przestrzeni kilku lat. Jeśli zaś chodzi o samą historię, większość gimnazjalistów twierdziła, że dużo trudniejsze były pytania na egzaminach próbnych. Co my musimy zrobić? Musimy odczytać z wykresu, zaznaczyć na mapie, przeczytać ze zrozumieniem i mamy wszystko podane na tacy. Musimy mieć bardzo ogólną wiedzę na temat historii - podsumował jeden z uczniów.

W tym roku zdaje blisko 380 tysięcy uczniów

Egzamin gimnazjalny zdaje w tym roku blisko 380 tysięcy uczniów. W pierwszej kolejności sprawdzana jest ich wiedza humanistyczna. Na początek dostali blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie, a na ich rozwiązanie mieli 60 minut (uczniowie z dysleksją - 80 minut). Po godzinnej przerwie przystąpili do bloku zadań z języka polskiego - na rozwiązanie ich mają 90 minut (dyslektycy 135 minut).

Jutro gimnazjaliści sprawdzą swoją wiedzę z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, a w piątek podejdą do egzaminu z wybranego języka obcego.

Testy rozwiązane przez uczniów są kodowane, a sprawdzają je egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w dniach 23-25 kwietnia, napisze go w drugim terminie - 2, 3 i 5 czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu będzie zaś musiał przystąpić do niego jeszcze raz. Jeśli natomiast uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum.

Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu. Powtórka egzaminu gimnazjalnego w celu poprawy wyniku nie jest możliwa.

Wynik egzaminu z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego na poziomie podstawowym będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Decydują o tym: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego. W szkołach lub klasach dwujęzycznych może być dodatkowo przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Z egzaminu gimnazjalnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Arkusze i odpowiedzi na stronach INTERIA.PL i RMF 24!

We wszystkich dniach egzaminu gimnazjalnego będziemy towarzyszyć uczniom w ich zmaganiach.

Ponadto, kiedy tylko centralna lub okręgowe komisje egzaminacyjne ujawnią arkusze zadań, opublikujemy je na naszej stronie, a później będziemy sukcesywnie publikować odpowiedzi do nich, opracowane przez naszych ekspertów!

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje