Kryzys w Grecji

Grecja potrzebuje 86 miliardów. Będą pożyczki

Ministrowie finansów państw strefy euro zgodzili się na przyznanie Grecji trzyletniego programu pomocy z Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) po zakończeniu niezbędnych krajowych procedur - poinformowała eurogrupa w komunikacie. Grecja może potrzebować między 82 a 86 mld euro, aby pokryć swoje potrzeby finansowe.

Komisja Europejska zaproponowała w środę wykorzystanie środków ze wspólnego dla całej UE Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej (EFSM) na finansowanie pomostowe dla Grecji. Propozycja ta zakłada udział krajów spoza strefy euro, w tym Polski, w gwarancjach pożyczek dla Aten.

Reklama

Decyzja oznacza zielone światło dla rozpoczęcia negocjacji z Grecją o trzecim programie wsparcia.

"Po zakończeniu odpowiednich krajowych procedur i podjęciu formalnej decyzji przez Radę Dyrektorów EMS, która oczekiwana jest do końca tego tygodnia, instytucjom zostanie powierzone zadanie szybkiego wynegocjowania memorandum ze szczegółami polityki warunkowości związanej z pomocą finansową" - poinformowano w komunikacie, opublikowanym po telekonferencji ministrów finansów państw eurolandu.

Jak dodano, eurogrupa z zadowoleniem przyjęła spełnienie przez grecki parlament wszystkich zobowiązań, uzgodnionych na ostatnim szczycie strefy euro.

Juncker: Jest zgoda na pilną pożyczkę dla Grecji z funduszy EFSM 

Państwa unijne zgodziły się w czwartek na udzielenie Grecji pilnej pożyczki pomostowej ze środków wspólnego dla całej UE Europejskiego Mechanizmu Stabilności Finansowej (EFSM) - poinformował szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Pożyczka ma wynieść 7 mld euro i pozwolić Atenom na uregulowanie zaległości wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz spłaceniu części należności wobec Europejskiego Banku Centralnego.


Reklama

Reklama

Reklama