Reklama

Reklama

Matura 2012

Majowy maraton maturalny

W piątek 4 maja rozpoczynają się matury. Sesja egzaminów pisemnych i ustnych potrwa do 25 maja.

Eksperci INTERIA.PL, zaraz po opublikowaniu arkuszy, rozwiążą zadania z 10 przedmiotów: języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, matematyki, geografii, WOS-u, biologii, fizyki, chemii i historii.

Reklama

Zachęcamy do śledzenia na Facebooku maturalnego fanpege'a - tam zamieszczamy wszystkie informacje dotyczące egzaminu. To właśnie na Facebooku najszybciej dowiecie się o tym, że mamy już rozwiązania zadań.

Przedmioty obowiązkowe

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy (na poziomie podstawowym). Chętni mogą zdawać te przedmioty także na poziomie rozszerzonym. Mogą też przystąpić do egzaminów z przedmiotów dodatkowych - maksymalnie do sześciu (zdają je na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym).

Aby uzyskać świadectwo maturalne maturzyści muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają obowiązkowe także egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Sesja rozpocznie się egzaminem z języka polskiego

Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano (początek o godz. 9.00) i po południu (początek o godz. 14.00). Po południu będą egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów oraz egzaminy z języków obcych zdawane na poziomie rozszerzonym.

Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego po południu przeprowadzony będzie egzamin z wiedzy o tańcu.

W drugim dniu sesji egzaminacyjnej 7 maja rano będzie się egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu - egzamin z historii muzyki.

Nietypowy harmonogram

W tym roku - w przypadku części przedmiotów - egzamin na poziomie podstawowym i rozszerzonym nie będzie przeprowadzany w tym samym dniu.

Przykładowo 8 maja rano odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu - egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Dopiero 9 maja rano osoby, które wybrały matematykę na poziomie rozszerzonym, przystąpią do egzaminu. Po południu - historia sztuki.

Języki obce od 10 maja

10 maja odbędą się egzaminy z języka angielskiego. Terminy egzaminów pisemnych z pozostałych języków obcych ustalono na: 16 maja - niemiecki, 18 maja - rosyjski, 21 maja - francuski, 22 maja - hiszpański, 24 maja - włoski. Na 23 maja wyznaczono też egzaminy z języków mniejszości narodowych (białoruski, litewski i ukraiński) oraz z języka kaszubskiego.

Rano przeprowadzane będą egzaminy na poziomie podstawowym, a po południu na poziomie rozszerzonym.

11 maja będą egzaminy z wiedzy o społeczeństwie (rano) oraz z fizyki i astronomii (po południu), 14 maja - z biologii i z historii, 15 maja - z informatyki i z chemii, 17 maja - z geografii i z filozofii. 25 maja przeprowadzone będą egzaminy z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych.

Ustna matura i dodatkowe terminy

Terminy egzaminów ustnych ustala każda szkoła we własnym zakresie.

Dodatkowe terminy pisemnych egzaminów maturalnych wyznaczono na dni: 5-21 czerwca.

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 21 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 20-24 sierpnia.

Boisz się matury? Dołącz do dyskusji na FORUM.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy