Reklama

Reklama

Matura 2012

Matura: Dziś obowiązkowy egzamin z matematyki

Dziś o godz. 9 ponad 422 tys. maturzystów z ponad 8 tys. szkół ponadgimnazjalnych przystąpiły do obowiązkowego pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Po godz. 13 opublikujemy arkusz oraz zaproponowane przez ekspertów INTERIA.PL rozwiązania.

Maturzyści w trakcie sesji egzaminacyjnej muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Reklama

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym był przeprowadzony w piątek, a na poziomie rozszerzonym w poniedziałek.

Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język regionalny (kaszubski), wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Forum: jak wam poszło z matematyki?

Czas trwania egzaminu zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, oraz od jego poziomu.

Egzaminy pisemne przeprowadzane są przed i po południu - rozpoczynają się o godzinie 9 i 14. Po południu są egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów oraz egzaminy z języków obcych zdawane na poziomie rozszerzonym.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 25 maja. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się również 25 maja.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Ci abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 5 a 21 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 21 sierpnia, a ustnych - na 20-24 sierpnia.

Forum: Czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa?

Więcej newsów znajdziesz
w aplikacji INTERIA
Pobierz aplikację
Dowiedz się więcej na temat: matura 2012 | matura z matematyki | matura

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje