Matura 2014

Egzamin maturalny 2014: Dziś chemia i historia sztuki

Dzisiaj rano maturzyści napiszą egzamin z chemii - jednego z najchętniej wybieranych przedmiotów na maturze. Po południu odbędzie się egzamin z historii sztuki.

Chęć zdawania egzaminu z chemii zadeklarowało 31 tys. maturzystów, czyli 9 proc.; 9 tys. ma zdawać egzaminu na poziomie podstawowym, a 22 tys. na poziomie rozszerzonym. Z kolei egzamin z historii sztuki chce zdawać 2,7 tys. abiturientów; około 760 osób zdecydowało się na egzamin na poziomie podstawowym, a 2 tys. - na rozszerzonym.

Reklama

Egzamin z przedmiotu do wyboru abiturient zdaje tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie.

Najczęściej wybieranym przedmiotem na maturze, należącym do grupy tzw. przedmiotów do wyboru, jest od lat geografia; w tym roku zdawało ją blisko 20 proc. abiturientów. Na drugim miejscu jest biologia (17 proc. maturzystów). Na trzecim miejscu jest wiedza o społeczeństwie (12 proc.). Chemia zajmuje czwarte miejsce w wyborach maturzystów.

Egzaminy z chemii i historii sztuki na poziomie podstawowym potrwają po 120 minut. Na poziomie rozszerzonym egzamin z chemii potrwa 150 minut, a z historii sztuki 180 minut.

Egzamin z chemii rozpocznie się o godzinie 9, a z historii sztuki o godz. 14.00.

Arkusze egzaminacyjne z porannego egzaminu Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować w piątek po południu, a z popołudniowego - w piątek wieczorem.

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych - z polskiego i języka obcego.

Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja, a ustna do 30 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 2 a 18 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 26 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 25-29 sierpnia.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje