Matura 2014

Egzamin maturalny z fizyki. Poziom podstawowy i rozszerzony

Maturzyści przystąpili o 14:00 do egzaminu z fizyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Już ok. 20:00 na INTERIA.PL znajdziecie arkusze i proponowane rozwiązania. Bądźcie z nami!

Do egzaminu z fizyki z astronomią przystąpiło 25 tys. maturzystów; prawie tyle samo z nich zadeklarowało chęć zdawania egzaminu na poziomie podstawowym, co na poziomie rozszerzonym. Na podstawie mają na napisanie egzaminu 120 minut, na rozszerzeniu - 150.

Reklama

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz dwóch ustnych - z polskiego i języka obcego.

Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja, a ustna do 30 maja.

Zdaj maturę z INTERIA.PL!

Codziennie specjaliści INTERIA.PL z wybranych dziedzin będą opracowywać odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych. Eksperci przygotują rozwiązania zadań zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego.

Rozwiązań należy szukać na stronie głównej portalu Interia.pl i na Facebooku. 

SPRAWDŹ NASZ KALENDARZ MATURALNY

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL