Matura 2014

Egzamin maturalny z polskiego na poziomie rozszerzonym i fizyki z astronomią

O godz. 9 rozpoczął się egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Po południu uczniowie zmierzą się z fizyką i astronomią. Te przedmioty nie są obowiązkowe.

Chęć zdawania egzaminu z polskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 30 tys. maturzystów, czyli około 9 proc. abiturientów. Z kolei do egzaminu z fizyki z astronomią ma przystąpić 25 tys. maturzystów; prawie tyle samo z nich zadeklarowało chęć zdawania egzaminu na poziomie podstawowym, co na poziomie rozszerzonym. 

Reklama

Egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym trwać będzie 180 minut, z fizyki na poziomie rozszerzonym - 150 minut, a na podstawowym - 120 minut. Egzamin z polskiego rozpocznie się o godzinie 9, a z fizyki o godzinie 14.

Arkusze egzaminacyjne z porannego egzaminu Centralna Komisja Egzaminacyjna na opublikować w czwartek po południu, a z popołudniowego - w czwartek wieczorem.

Rozwiązania w INTERIA.PL

Język polski - arkusz i rozwiązania

Matematyka - arkusz i rozwiązania

Język angielski (podstawa) - arkusz i rozwiązania

Język angielski (rozszerzenie) - arkusz i rozwiązania

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych - z polskiego i języka obcego.

Przedmioty dodatkowe

Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja, a ustna do 30 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 2 a 18 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 26 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 25-29 sierpnia.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje