Matura 2014

Matura 2014. Język polski już dzisiaj!

Ruszyły matury 2014. O godzinie 9.00 maturzyści z całej Polski przystąpią do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Dzisiejszy egzamin maturalny będzie przeprowadzany na poziomie podstawowym. Już po 14.00 opublikujemy arkusze i rozwiązania!

Maturzyści będą rozwiązywać testy opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Podobnie będzie podczas egzaminów pisemnych z innych przedmiotów. Matura 2014 z INTERIA.PL - arkusze i odpowiedzi z kolejnych dni matur. Sprawdzaj arkusze maturalne z języka polskiego i oceń jak poszła ci matura. Zweryfikuj swoje odpowiedzi z zaproponowanymi przez ekspertów rozwiązaniami.

Reklama

Absolwenci muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego; wybrać można między: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język regionalny (kaszubski), wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Praktyczne informacje o egzaminach

Czas trwania egzaminu zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, oraz od jego poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut, natomiast egzamin z języka obcego: 120 minut dla poziomu podstawowego, 190 minut dla poziomu rozszerzonego.

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się przed i po południu - o godzinie 9.00 i o 14.00.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Wielu maturzystów zakończy jednak egzaminy pisemne wcześniej - egzaminy z najczęściej wybieranych przedmiotów(m.in. geografii, biologii, WOS-u i języka angielskiego) odbędą się w pierwszych dwóch tygodniach sesji.

Przedmioty obowiązkowe

Maturzyści w całym kraju piszą takie same testy. Następnie ich prace są kodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości abiturienci muszą przystąpić także do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się również 23 maja.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Egzaminy poprawkowe

Maturzysta zda egzamin, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia.

Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 26 sierpnia, a ustnych - na dni 25-29 sierpnia. 

Zdaj maturę z INTERIA.PL!

Codziennie specjaliści INTERIA.PL z wybranych dziedzin będą opracowywać odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych. Eksperci przygotują rozwiązania zadań zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego.

Rozwiązań należy szukać na stronie głównej portalu INTERIA.PL i na Facebooku.

FORUM: Matura z polskiego. Co może się pojawić?

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje