Reklama

Reklama

Matura 2018. Język polski - część ustna

Wystartowała ustna sesja egzaminacyjna z języka polskiego. W trakcie 30-minutowego egzaminu maturzysta musi zbudować wypowiedź monologową na temat wskazany w wylosowanym poleceniu. Następnie przez kilka minut rozmawia z zespołem egzaminacyjnym. Do ustnego egzaminu z języka polskiego obowiązkowo przystępuje każdy maturzysta. Aby go zdać, musi uzyskać 30 proc. punktów. Zobacz tematy, które pojawiły się na maturze ustnej z polskiego w ubiegłym roku!

Egzamin ustny z języka polskiego jest jednym z pięciu obowiązkowych egzaminów na maturze 2018. Uczniowie muszą zdać również egzamin ustny z języka obcego oraz pisemne egzaminy na poziomie podstawowym z: języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Jak wygląda egzamin?

Reklama

Najważniejsze podczas zdawania matury ustnej jest zrozumienie polecenia i poprawne skonstruowanie swojej wypowiedzi. 

Maturzysta po wejściu do sali egzaminacyjnej i załatwieniu spraw organizacyjnych (m.in. pokazanie dowodu), losuje zadanie egzaminacyjne, a następnie przez około 15 minut przygotowuje się do wypowiedzi (może być krócej, ale nie dłużej). Może w tym czasie robić notatki na kartach z pieczątką szkoły, otrzymanych od komisji egzaminacyjnej. Po przygotowaniu, maturzysta przez około 10 minut wygłasza swoją wypowiedź monologową. Egzamin kończy się około pięciominutową rozmową z komisją egzaminacyjną, która zadaje abiturientowi pytania na dany temat.

Matury ustne z języka polskiego są w tym roku przeprowadzane w szkołach od 9 do 22 maja.

Jak oceniany jest zdający?


Monologowa wypowiedź zdającego oraz jego udział w rozmowie oceniane są pod względem merytorycznym (treść), formalnym (organizacja), językowym i stylowym. Oceny dokonują członkowie komisji egzaminacyjnej, przyznając punkty zgodnie ze skalą oceniania egzaminu ustnego. Waga poszczególnych aspektów ocenianych w trakcie tej części egzaminu jest następująca:

- meritum wypowiedzi monologowej: 40proc. (16 pkt),
- organizacja wypowiedzi monologowej: 20 proc. (8 pkt),
- język i styl wypowiedzi monologowej i dialogowej: 20 proc. (8 pkt),
- meritum wypowiedzi dialogowej i przestrzeganie zasad uczestniczenia w rozmowie: 20 proc. (8 pkt).

Za wypowiedź w części ustnej egzaminu maturalnego zdający może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Matura ustna z polskiego - tematy

W ubiegłym roku na maturze ustnej pojawiły się następujące tematy:

- Motyw snu w utworach literackich. Opisz funkcje snu w tekstach kultury na podstawie obrazu "Sen przed świtem" Karła Briułłowa i innych tekstów literackich.

- Jak artyści ukazywali Polskę i Polaków? Odwołaj się do tekstu "Zbytki polskie" Wacława Potockiego i innych tekstów kultury.

- Co musi spełniać język, aby zaistniała funkcja komunikatywna? Zasady funkcji komunikatywnej na podstawie utworu Tadeusza Różewicza "Świadkowie albo nasza mała stabilizacja".

- W jaki sposób artyści ukazują ludzkie słabości? Odwołaj się do obrazu Georgesa de la Tour "Oszust z asem karo" i wybranych tekstów literackich.

- Jak ukazywane są dzieci w literaturze? Na podstawie fragmentu "Ludzi Bezdomnych" Stefana Żeromskiego i innych tekstów kultury.

- Za pomocą jakich środków autorzy budują nastrój grozy? Na podstawie dzieła Edgara Allana Poe i innych tekstów kultury.

- Jak twórcy przedstawiają drogę do doskonałości? Na podstawie obrazu "Święty Franciszek w medytacji" i innych tekstów literackich.  

- Jak w tekstach kultury ukazywane jest piekło? Odwołaj się do fragmentu tekstu Zbigniewa Herberta "Co myśli Pan Cogito o piekle". 

- Obraz cierpiących matek w sztuce. Odwołaj się do rzeźby "Pieta z Lubiąża" oraz tekstów literackich. 

- Jak przedstawiana jest w dziełach walka o niepodległość? Odwołanie do fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, całego dzieła oraz innego tekstu kultury. 

- Jak bohaterowie odzwierciedlają siebie w snach lub widzeniach? Odwołaj się do fragmentu "Lalki" Bolesława Prusa, całego utworu i innego tekstu kultury. 

- Dlaczego język bywa niewystarczającym środkiem do przekazania emocji? Odpowiedz na podstawie "Dzienników" Zofii Nałkowskiej, wybranego tekstu kultury oraz własnych doświadczeń. 

- Jak autorzy przedstawiają refleksje na temat ludzkiego życia? Na podstawie obrazu "Vanitas" Philippe de Champaigne oraz tekstów literackich.

Zobacz dotychczasowe arkusze maturalne 2018:

Język polski (poziom podstawowy) - ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Język polski (poziom rozszerzony) - ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Matematyka (poziom podstawowy) - ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Język angielski (poziom podstawowy) - ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Język angielski (poziom rozszerzony) - ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Chcesz skutecznie przygotować się do egzaminów? Zobacz, jakie to proste! Wypracowania, opracowania lektur, testy dla liceum, gimnazjum i szkoły podstawowej znajdziesz na Bryk.pl oraz na Opracowania.pl

Dowiedz się więcej na temat: matura 2018 ustny polski | polski ustny tematy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy