Reklama

Reklama

Matura 2019 z języka polskiego. Lektury, które powinieneś znać - podstawa i rozszerzenie

Do matury 2019 pozostały zaledwie dwa miesiące. W czasie gorączkowych powtórek warto raz jeszcze zajrzeć do obowiązkowych lektur, których znajomość na egzaminie z języka polskiego będzie kluczowa.

Ostatnie gorączkowe przygotowania do matury z języka polskiego? Mamy dobrą radę! Sprawdź, jakie utwory powinieneś poznać przed napisaniem egzaminu. Czytaj, przyswajaj i odhaczaj te, które już znasz. 

Reklama

Poniżej znajdziesz listę lektur na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Pamiętaj, że warto poświęcić więcej czasu na teksty obowiązkowe. Wyróżniliśmy je na liście pogrubioną czcionką.

Poziom podstawowy

Teksty poznawane w całości

UWAGA: Nie można pominąć autorów i utworów wyróżnionych pogrubioną czcionką na liście

 • Sofokles - "Antygona" lub "Król Edyp"
 • "Bogurodzica"
 • "Lament świętokrzyski"
 • Jan Kochanowski - wybrane pieśni, treny i psalm
 • Mikołaj Sęp Szarzyński - wybrane sonety
 • William Szekspir - "Makbet" lub "Hamlet"
 • Adam Mickiewicz - wybrane sonety i wierze (w tym "Romantyczność"), "Pan Tadeusz""Dziady" część III
 • Juliusz Słowacki - wybrane wiersze
 • Cyprian Kamil Norwid - wybrane wiersze
 • Bolesław Prus - "Lalka"
 • Fiodor Dostojewski - wybrany utwór, np. "Zbrodnia i kara", "Łagodna"
 • Joseph Conrad - "Jądro ciemności"
 • Jan Kasprowicz - wybrane wiersze
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer - wybrane wiersze
 • Leopold Staff - wybrane wiersze z różnych epok
 • Stanisław Wyspiański - "Wesele"
 • Władysław Stanisław Reymont - "Chłopi" (tom I - jesień)
 • Stefan Żeromski - wybrany utwór ("Ludzie bezdomni", "Wierna rzeka", "Echa leśne" lub "Przedwiośnie")
 • Bolesław Leśmian - wybrane wiersze
 • Julian Tuwim - wybrane wiersze
 • Jan Lechoń - wybrane wiersze
 • Julian Przyboś - wybrane wiersze
 • Józef Czechowicz - wybrane wiersze
 • Konstanty Ildefons Gałczyński - wybrane wiersze
 • Jarosław Iwaszkiewicz - wybrane opowiadanie
 • Bruno Schulz - wybrane opowiadanie
 • Tadeusz Borowski - wybrane opowiadanie
 • Krzysztof Kamil Baczyński - wybrane wiersze
 • Tadeusz Różewicz - wybrane wiersze
 • Czesław Miłosz - wybrane wiersze
 • Wisława Szymborska - wybrane wiersze
 • Zbigniew Herbert - wybrane wiersze
 • Ewa Lipska - wybrane wiersze
 • Adam Zagajewski - wybrane wiersze
 • Stanisław Barańczak - wybrane wiersze
 • Miron Białoszewski - wybrane utwory
 • wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza)
 • wybrana powieść polska z XX lub XXI wieku (np. Marii Kuncewiczowej "Cudzoziemka", Zofii Nałkowskiej "Granica", Józefa Mackiewicza "Droga donikąd", Stanisława Lema "Solaris", Juliana Stryjkowskiego "Austeria", Tadeusza Konwickiego "Kronika wypadków miłosnych")
 • wybrana powieść światowa z XX lub XXI wieku (np. Franza Kafki "Proces", Alberta Camusa "Dżuma", George'a Orwella "Rok 1984", Isaaca Bashevisa Singera "Sztukmistrz z Lublina", Gabriela Garcii Marqueza "Sto lat samotności", Umberto Eco "Imię róży")


Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela)

UWAGA: Nie można pominąć utworu wyróżnionego pogrubioną czcionką na liście

 • wybór mitów
 • "Dzieje Tristana i Izoldy"
 • Miguel Cervantes - "Don Kichot"
 • Jan Chryzostom Pasek - "Pamiętniki"
 • Ignacy Krasicki - "Monachomachia" lub wybrana satyra
 • Adam Mickiewicz - "Dziady" część IV
 • Juliusz Słowacki - "Kordian"
 • Witold Gombrowicz - "Ferdydurke"
 • Irit Amiel - wybrane opowiadanie z tomu "Osmaleni" lub Hanna Krall - "Zdążyć przed Panem Bogiem"
 • Gustaw Herling-Grudziński - "Inny świat"
 • Ryszard Kapuściński - "Podróże z Herodotem"
 • Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: "Pieśni nad Pieśniami", "Księgi Hioba", "Apokalipsy św. Jana")
 • homilia Jana Pawła II z 2 czerwca 1979 r. w Warszawie na placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) - nagranie telewizyjne
 • wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego)

Poziom rozszerzony

UWAGA: Na poziomie rozszerzonym obowiązują teksty z zakresu podstawowego, a ponadto: 

Teksty poznawane w całości

 • Horacy - wybrane liryki
 • Jan Kochanowski - "Treny"
 • poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn)
 • wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej
 • Juliusz Słowacki - "Kordian" lub "Fantazy"
 • Zygmunt Krasiński - "Nie-Boska Komedia"
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. Honoriusz Balzak - "Ojciec Goriot",  Emil Zola - "Nana" lub Gustaw Flaubert - "Pani Bovary")
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz - "Szewcy" 
 • Gustaw Herling-Grudziński - wybrane opowiadanie 
 • Michaił Bułhakow - "Mistrz i Małgorzata" 
 • wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI wieku (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Józefa Wittlina, Józefa Mackiewicza, Juliana Stryjkowskiego, Andrzeja Kuśniewicza, Tadeusza Konwickiego, Stanisława Lema, Wiesława Myśliwskiego, Marka Nowakowskiego, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, Stefana Chwina, Pawła Huellego)
 • wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) dwudziestowiecznych autorów z literatury światowej (np. Franza Kafki, Thomasa Manna, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Isaaca Bashevisa Singera, Johna Steinbecka, Kurta Vonneguta, Gabriela Garcii Marqueza, Günthera Grassa, Umberto Eco, Milana Kundery) 
 • wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niż wymienieni na poziomie podstawowym)


Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela)

 • wybrany esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej
 • Dante Alighieri - "Boska Komedia"
 • Johann Wolfgang Goethe - "Faust"
 • Czesław Miłosz - wybrany esej
 • Zbigniew Herbert - wybrany esej
 • inny esej autora polskiego (np. Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego, Marii Janion, Leszka Kołakowskiego, ks. Józefa Tischnera, Jarosława Rymkiewicza, Jerzego Stempowskiego)
 • wybrany reportaż autora polskiego (np. Ryszarda Kapuścińskiego, Krzysztofa Kąkolewskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga)
 • dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza)
 • Jan Paweł II - "Tryptyk Rzymski"
 • Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok)
 • wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Andrieja Tarkowskiego, Orsona Wellesa)
 • spektakle teatralne (w tym Teatru TV) - przynajmniej jeden w roku
 • stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika


Kiedy matura 2019? Publikujemy harmonogram CKE

Zobacz, jak wyglądały arkusze maturalne i odpowiedzi w 2018 roku

Więcej newsów znajdziesz
w aplikacji INTERIA
Pobierz aplikację

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje