Reklama

Reklama

Matura 2020 ustna. Zmiany w związku z koronawirusem

Matura 2020 w związku z epidemią koronawirusa w Polsce została przesunięta z maja na czerwiec. Sesja matur 2020 rozpocznie się 8 czerwca. Egzaminy będą przeprowadzane tylko w formie pisemnej. Nie będzie ustnych matur, poza kilkoma wyjątkami. Oto szczegóły.

Matura 2020 rozpocznie się 8 czerwca (poniedziałek). Pierwszego dnia uczniowie, jak co roku, zmierzą się z językiem polskim. We wtorek (9 czerwca) przeprowadzony zostanie egzamin z matematyki, a w środę (10 czerwca) odbędzie się matura 2020 z języka angielskiego.

Reklama

Dotychczas, by zdać maturę i uzyskać świadectwo dojrzałości, należało nie tylko zdobyć minimum 30 proc. z przedmiotów obowiązkowych (czyli wymienionych powyżej: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego), ale także zaliczyć egzamin ustny. W tym roku w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa postanowiono zrezygnować z formy ustnej, poza kilkoma wyjątkami.

Matura ustna 2020 dla kogo?

Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów - ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. 

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

Specjalna adnotacja na świadectwie

Zgodnie z obowiązującymi w tym roku przepisami, absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Na świadectwie maturalnym w miejscu gdzie powinien być podany wynik z egzaminu ustnego wpisywana będzie adnotacja: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano".

Co z poprawkami matury ustnej?

Abiturienci, którzy w latach ubiegłych nie zdali egzaminu ustnego, a zadeklarowali w tym roku przystąpienie do niego, aby ten egzamin zdać, nie będą musieli do niego przystąpić. Otrzymają świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mieli co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Absolwenci, którzy w 2020 r. nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów, w kolejnych latach, jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny z przedmiotów obowiązkowych.

Więcej newsów znajdziesz
w aplikacji INTERIA
Pobierz aplikację

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje