Oto, co Polacy sądzą o papieżu Franciszku. Sondaż

Polacy ciepło przyjęli nowego papieża. Po roku pontyfikatu papieża Franciszka opinie na temat sytuacji Kościoła katolickiego uległy zdecydowanej poprawie. 69 procent ankietowanych przez CBOS uważa, że sytuacja Kościoła w Polsce jest dobra. Rok temu było to 62 procent.

W komentarzu do badania czytamy, że nowy papież ma wśród Polaków bardzo dobrą opinię oraz, niezależnie od ich poglądów politycznych czy też przynależności do grupy zawodowej, został przez bardzo szerokie grono uznany za ważny autorytet moralny. 

Reklama

Respondenci, zapytani o ocenę "działań papieża Franciszka mających na celu rozwiązanie problemów współczesnego Kościoła", niemal jednogłośnie - 95 procent - oceniają je pozytywnie, z czego ponad połowa - 57 procent - jako zdecydowanie pozytywnie. Pozytywnie działania Franciszka oceniają nie tylko osoby określające się jako głęboko wierzące - 94 procent - lecz także osoby, które deklarują, że są niewierzące - 84 procent.

CBOS zapytał również respondentów, czy papież Franciszek jest dla nich ważnym autorytetem moralnym. Ponad cztery piąte badanych odpowiedziało pozytywnie na to pytanie. Negatywnie odpowiedział co ósmy badany.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo od 3 do 9 kwietnia 2014 roku na liczącej 1028 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama