Reklama

Reklama

Episkopat: Przepraszamy Boga i ofiary wykorzystania seksualnego za wyrządzone krzywdy

- Przepraszamy Boga, ofiary wykorzystania, ich rodziny i wspólnotę Kościoła za wszystkie krzywdy wyrządzone dzieciom i ludziom młodym oraz ich bliskim – podkreślili biskupi w stanowisku ws. wykorzystywania seksualnego dzieci przez niektórych duchownych, wydanym po 381. Zebraniu Plenarnym KEP.

Oświadczenie wydali biskupi zgromadzeni na 381. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w poniedziałek na Jasnej Górze.

Reklama

Autorzy oświadczenia przypomnieli, że w ostatnich latach Kościół wstrząsany jest bolesnymi informacjami z kolejnych krajów o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. "Przestępstwa te są źródłem głębokiego cierpienia ofiar, które naznacza ich życie, życie ich rodzin oraz wspólnot kościelnych (...). Dla wielu wiernych, szczególnie dla młodych, którzy szczerze szukają Boga, skandale seksualne z udziałem duchownych stają się ciężką próbą wiary i powodem do wielkiego zgorszenia" - głosi stanowisko przesłane w poniedziałek PAP.

"Źródło szczególnego zgorszenia"


Biskupi zaapelowali do osób, które doświadczyły nadużyć seksualnych ze strony duszpasterzy, "aby zgłaszały doznaną krzywdę do przełożonych kościelnych oraz do odpowiednich organów państwowych". Dodali, że problem nadużyć seksualnych istnieje w wielu środowiskach, w tym także w rodzinach, jednak kiedy pojawia się on wśród duchownych, staje się - zdaniem autorów stanowiska - "źródłem szczególnego zgorszenia". "Przepraszamy Boga, ofiary wykorzystania, ich rodziny i wspólnotę Kościoła za wszystkie krzywdy wyrządzone dzieciom i ludziom młodym oraz ich bliskim przez duchownych, osoby konsekrowane i świeckich pracowników kościelnych. Prosimy Pana, aby dał nam światło, siłę i odwagę, by stanowczo zwalczać zepsucie moralne i duchowe, które jest zasadniczym źródłem wykorzystania seksualnego małoletnich. Prosimy Pana, by dał skuteczność naszym wysiłkom tworzenia w Kościele środowiska otwartego i przyjaznego dzieciom i młodzieży" - podkreślili hierarchowie.

Przyznali, że sytuacje seksualnego wykorzystywania dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych i osoby zaangażowane w Kościele zdarzały się również w Polsce. "Powtarzamy za papieżem Franciszkiem: "ból [dzieci i młodzieży], oraz ból ich rodzin, jest naszym bólem". Aby dobrze rozpoznać przyczyny tych czynów i ocenić ich skalę, rozpoczęliśmy zbieranie potrzebnych danych" - poinformowali.

Zasady reagowania na zło

W dokumencie przypomniano, że episkopat od wielu lat podejmuje działania, których celem jest wyeliminowanie przestępstw związanych z nadużyciami seksualnymi wśród duchownych. "W ścisłej jedności z papieżami Benedyktem XVI i Franciszkiem zostały opracowane zasady reagowania na zło. Każdy sygnał o ewentualnych czynach przestępczych jest obejmowany dochodzeniem wstępnym, a w przypadku potwierdzenia ich prawdopodobieństwa informowana jest Stolica Apostolska i prokuratura" - zaznaczyli biskupi.

Poinformowali też, że w każdej diecezji i w wielu prowincjach zakonnych został wyznaczony delegat, który jest odpowiednio przeszkolony przez działające od 2014 roku Centrum Ochrony Dziecka i upoważniony do przyjmowania zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez osobę duchowną. Ma on też pomóc ofierze wykorzystania w otrzymaniu wsparcia psychologicznego, prawnego i duszpasterskiego.

"Ponadto od 5 lat koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży powołany przez KEP organizuje liczne szkolenia dla duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, które powoli, ale skutecznie wpływają na zmianę postaw i świadomości. Przygotowujemy w diecezjach i w zakonach oraz zgromadzeniach zakonnych także system prewencji, który ma pomóc ochronić dzieci i młodzież przed potencjalnym wykorzystaniem seksualnym. Pragniemy, by wspólnoty kościelne były bezpiecznym miejscem dla dzieci i młodzieży, by ich bezpieczeństwo stało się priorytetem dla całego społeczeństwa. Przy okazji zwracamy się z apelem do wszystkich, od których to zależy, o skuteczne zwalczanie zagrożeń dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza w przestrzeni Internetu" - głosi dokument.

"Zdradziliście niewinnych młodych ludzi oraz ich rodziców"

Czytamy w nim też, że od kilku lat prowadzone jest kształcenie dla wychowawców w seminariach duchownych, aby kompetentnie pracowali nad formacją przyszłych kapłanów, nie dopuszczając, by w szeregach duchowieństwa znalazły się osoby "niedojrzałe, niezdolne do wierności złożonym ślubom i przyrzeczeniom".

"Wierny słowom Chrystusa, Kościół od początku uznawał takie zachowania za wyjątkowo ciężki grzech" - podkreślili biskupi. Zwrócili się również do sprawców przestępstw, których wezwali do nawrócenia i szczerej pokuty. "Zdradziliście niewinnych młodych ludzi oraz ich rodziców, którzy pokładali w was zaufanie. Utraciliście szacunek społeczności i okryliście wstydem i hańbą waszych współbraci (...). Wzywamy was do rachunku sumienia, do uznania waszej odpowiedzialności za popełnione grzechy i do pokornego wyrażenia żalu" - napisali.

Biskupi poinformowali, że zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski pierwszy piątek Wielkiego Postu będzie odtąd dniem modlitwy wynagradzającej oraz postu we wszystkich naszych diecezjach. "Niech szczera modlitwa, ofiarowana w tej intencji wyrzeczenie i pokuta oraz hojna jałmużna udzielana ubogim otwiera nasze serca na ducha autentycznego nawrócenia, byśmy żyli w zgodzie i miłości ze wszystkimi ludźmi dobrej woli i walczyli z wszelkimi nadużyciami władzy, seksualności i sumienia, we wszystkich środowiskach, szczególnie zaś we wspólnotach kościelnych, w których żyją i wzrastają dzieci" - zaapelowali.

"Każda ofiara ma prawo ze strony Kościoła do pomocy"

Jak powiedział dziennikarzom prymas Polak, dokument z jednej strony pokazuje, co Kościół powinien czynić, aby środowiska dzieci i młodzieży były bezpieczne. "Czyli to, co rozumiemy pod pojęciem prewencji - wysiłek Kościoła, który ku temu ma zmierzać: nie tylko w środowisku duchownych, ale szerzej, kiedy mówimy o programach prewencyjnych dotyczących np. środowisk szkolnych, katechetycznych. Chodzi o przygotowanie takiego programu prewencji" - wyjaśnił.

"Z drugiej strony, jeżeli myślimy o tym dokumencie, jasno powtarzamy przede wszystkim naszą wolę zmagania się i walki z tym złem i przestępstwem, które jest tu wskazane i do którego episkopat - także przez swoje stanowisko wspólne - pragnie w sposób jednoznaczny się odnieść" - zadeklarował abp Polak.

Pytany o problem zadośćuczynień w jednostkowych przypadkach prymas wskazał, że postępowanie Kościoła określają tu sformułowane już wytyczne KEP. "Każda ofiara, każda osoba, która jest w takiej sytuacji, gdy ją przyjmujemy, ma prawo ze strony Kościoła do pomocy, do ochrony" - wskazał.

"Oferujemy i mamy oferować tę pomoc na różnych polach: psychologicznym, duszpasterskim, ale także prawnym. Tutaj każdy z przeszkolonych delegatów diecezjalnych, który przyjmuje to zgłoszenie (...) wie, że powinien z całą delikatnością wyjść i zaoferować taką pomoc, również konkretną pomoc materialną w leczeniu tego typu sytuacji, aby pomóc tym osobom w przezwyciężaniu traumy, która w tej rzeczywistości jest straszna" - przyznał abp Polak.

Prymas o odszkodowaniach

"Mówimy oczywiście o odpowiedzialności indywidualnej każdego sprawcy, który za to powinien ponosić. Nasze stanowisko w ostatnich częściach jest też skierowane do sprawców, jako apel do sprawców, a wręcz ocena ich postępowania. Mówimy, że są zobowiązani do zadośćuczynienia" - zaznaczył.

"Będziemy postępować i postępujemy zgodnie z tym, co jest prawem w Polsce - tak widzimy tę rzeczywistość. A więc jeżeli w konkretnych przypadkach prawo będzie zasądzać tego typu odszkodowanie, będziemy musieli się z tym zmierzyć" - dodał prymas. Stanowisko - przedstawione w poniedziałek w założeniach przez abpa Gądeckiego i prymasa abpa Wojciecha Polaka - składa się z sześciu punktów: pierwsze zakładają ochronę dzieci i młodzieży jako niezbywalnej części misji powierzonej Kościołowi, zdecydowaną wolę oczyszczenia z grzechów i przestępstw nadużyć seksualnych wobec małoletnich, a jednocześnie tworzenie dla nich bezpiecznego środowiska - przez przygotowywanie i promowanie programów prewencyjnych.

Kolejne punkty zawierają m.in. wezwanie biskupów kierowane do całego Kościoła, by jednoczyć wysiłki całej wspólnoty w rozpoznawaniu i eliminowaniu czynników sprzyjających przestępstwu, wezwanie do modlitwy i pokuty, a także bezpośrednie wystąpienie do sprawców przestępstw.

Więcej newsów znajdziesz
w aplikacji INTERIA
Pobierz aplikację

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje