Reklama

Reklama

Pismo Beaty Kempy do prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego [TREŚĆ]

Przekazujemy treść pisma szefowej KPRM Beaty Kempy wysłanego w czwartek do prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego, upublicznionego przez Zespół Prasy i Informacji Biura TK:

"W odpowiedzi na pismo z 3 grudnia 2015 r. w sprawie publikacji wyroku K 34/15 z 3 grudnia 2015 r. uprzejmie przekazuję następujące stanowisko.

Reklama

Zgodnie art. 44 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 poz. 1064 z pózn. zm.), Trybunał orzeka w pełnym składzie w sprawach "o szczególnej zawiłości lub doniosłości". Za taką sprawę uznany został wniosek grupy posłów dotyczący zgodności z Konstytucją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (sprawa K 34/15). W przedstawionym przez Pana Prezesa uzasadnieniu zarządzenia z 18 listopada 2015 r. o wyznaczeniu rozprawy, którego składu orzekającego był Pan przewodniczącym, czytamy, że z tymi unormowaniami ustawowymi "wiążą się doniosłe zagadnienia ustrojowe".

Następnie, ze względu na wcześniejszą aktywność legislacyjną w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, trzech sędziów zostało wyłączonych z udziału w rozpoznawaniu sprawy, liczba sędziów zdolnych do orzekania spadła poniżej ustawowego minimum przewidzianego dla pełnego składu, tj. 9 sędziów. Wówczas Trybunał podjął decyzję o zakwalifikowaniu sprawy do orzekania w składzie 5 sędziów.

W zarządzeniu z 1 grudnia 2015 r. wskazano: "Do rozpoznania tego wniosku - zarządzeniem z 18 listopada 2015 r. — powołany został pełny skład Trybunału. Ze względu na upływ w dniu 6 listopada 2015 r. kadencji trojga sędziów Trybunału pełny skład liczy dwunastu sędziów Trybunału. Postanowieniem z 30 listopada 2015 r. Trybunał Konstytucyjny uwzględnił wnioski przedłożone Trybunałowi 25 listopada 2015 r. przez sędziów Andrzeja Rzeplińskiego, Stanisława Biernata i Piotra Tuleję i postanowił o ich wyłączeniu z udziału w rozpoznawaniu sprawy o sygn. K 34/15. W dniu 2 grudnia 2015 r. upływa kadencja sędziego Trybunału Zbigniewa Cieślaka, co powoduje, że skład orzekający Trybunału powołany do rozpoznania wniosku grupy posłów będzie liczył 8 sędziów. Zgodnie zaś z art. 44 ust. 3 ustawy o TK "orzekanie w pełnym składzie wymaga udziału co najmniej dziewięciu sędziów Trybunału". W związku z wyznaczoną na dzień 3 grudnia 2015 r. rozprawą w sprawie o sygn. K 34/15, a także z uwagi na konieczność niezwłocznego usunięta przedstawionych we wniosku wątpliwości konstytucyjnych rozpoznanie sprawy powinno nastąpić w składzie pięciu sędziów Trybunału.".

Tego rodzaju przesłanka zmiany składu orzekającego nie jest znana ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Jak wskazano powyżej pełny katalog przesłanek upoważniających Trybunał do orzekania w pełnym składzie określa art. 44 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy. Wskazana przez Pana, jako Przewodniczącego składu orzekającego w zarządzeniu z 18 listopada 2015 r. przesłanka "o szczególnej zawiłości lub doniosłości sprawy" nie odpadła.

Należy stwierdzić, że do wyznaczenia składu orzekającego w przedmiotowej sprawie Trybunał zastosował pozaustawowe kryterium. Oznacza to, że Trybunał naruszył art. 7 Konstytucji RP. Skutkiem tego działania jest, w mojej ocenie, nieważność wyroku, bowiem zgodnie z art. 379 pkt 4 kpc, w związku z art. 74 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, nieważność postępowania z mocy prawa zachodzi, "jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa (...)".

Więcej newsów znajdziesz
w aplikacji INTERIA
Pobierz aplikację

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne