Szkolny niezbędnik rodzica

Kalendarz roku szkolnego 2010/2011

Kalendarz najważniejszych wydarzeń roku szkolnego 2010/2011. Zobacz, kiedy w twoim województwie będą ferie, a kiedy egzaminy.

1 września 2010 - rozpoczęcie roku szkolnego.

Reklama

23 grudnia 2010 - 1 stycznia 2011 - zimowa przerwa świąteczna.

10 stycznia 2011 - pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej - język polski.

11 stycznia 2011 - pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej - drugi przedmiot.

17 stycznia - 30 stycznia 2011 - ferie zimowe - woj. lubelskie, woj. łódzkie, woj. podkarpackie, woj. pomorskie, woj.śląskie

24 stycznia - 6 lutego 2011 - ferie zimowe - woj. podlaskie, woj. warmińsko-mazurskie.

31 stycznia - 13 lutego 2011 - ferie zimowe - woj. kujawsko-pomorskie, woj. lubuskie,

woj. małopolskie, woj. świętokrzyskie, woj. wielkopolskie.

14 lutego - 27 lutego 2011 - ferie zimowe - woj. dolnośląskie, woj. mazowieckie, woj. opolskie, woj. zachodniopomorskie.

21 - 26 kwietnia 2011 - wiosenna przerwa świąteczna.

5 kwietnia 2011, godz. 9.00- sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

7 czerwca 2010, godz. 9.00- dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

12 kwietnia 2011, godz. 9.00 - egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum - część humanistyczna - termin dodatkowy 6 czerwca 2011.

13 kwietnia 2011, godz. 9.00 - egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum - część matematyczno - przyrodnicza - termin dodatkowy 7 czerwca 2011.

14 kwietnia 2011, godz. 9.00 - egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum - język nowożytny - termin dodatkowy 9 czerwca 2011.

29 kwietnia 2011 - zakończenie zajęć w najwyższych klasach w szkołach ponadgimnazjalnych.

MATURY 2011:

4 maja - język polski - 9.00 - poziom podstawowy; 14.00 - poziom rozszerzony,

5 maja - matematyka - 9.00 - poziom podstawowy; 14.00 - poziom rozszerzony,

6 maja - język angielski - 9.00 - poziom podstawowy i w klasach dwujęzycznych; 14.00 - poziom rozszerzony,

9 maja - 9.00 - wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy i rozszerzony; 14.00 - historia sztuki poziom podstawowy i rozszerzony,

10 maja - 9.00 - biologia poziom podstawowy i rozszerzony; 14.00 - historia muzyki poziom podstawowy i rozszerzony,

11 maja - język niemiecki - 9.00 poziom podstawowy i w klasach dwujęzycznych; 14.00 - poziom rozszerzony,

12 maja - fizyka i astronomia - 9.00 - poziom podstawowy i rozszerzony; 14.00 - filozofia poziom podstawowy i rozszerzony,

13 maja - 9.00 - geografia poziom podstawowy i rozszerzony; 14.00 - wiedza o tańcu poziom podstawowy i rozszerzony,

16 maja - język rosyjski, 9.00 - poziom podstawowy; 14.00 - poziom rozszerzony,

17 maja - 9.00 - informatyka poziom podstawowy i rozszerzony, 14.00 - język łaciński i kultura antyczna poziom podstawowy i rozszerzony,

18 maja - 9.00 - historia poziom podstawowy i rozszerzony; 14.00 - chemia poziom podstawowy i rozszerzony,

19 maja - 9.00 - język francuski - poziom podstawowy, język francuski w klasach dwujęzycznych; 14.00 - język francuski - poziom rozszerzony,

20 maja - 9.00 - język hiszpański- poziom podstawowy, język hiszpański w klasach dwujęzycznych; 14.00 - język hiszpański - poziom rozszerzony,

23 maja - 9.00 - język mniejszości narodowych, język kaszubski, język włoski - poziomy podstawowe; 14.00 - język mniejszości narodowych, język kaszubski, język włoski - poziomy rozszerzone.

24 maja -przedmioty zdawane w językach obcych - 9.00- matematyka, 10.35 - historia, 12.10 - geografia, 13.45 - biologia, 15.10 - chemia, 16.45 - fizyka.

4 - 27 maja - część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

18 stycznia 2011, godz. 12.00 - egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe - sesja zimowa,

od 19 do 21 stycznia 2011 - egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika - sesja zimowa,

od 25 stycznia do 11 lutego 2011 - egzamin praktyczny potwierdzający klasyfikacje zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe,

13 czerwca 2011 - egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe - sesja letnia,

od 14 do 17 czerwca 2011 - egzamin praktyczny dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika - sesja letnia.

od 21 czerwca do 5 sierpnia 2011 - egzamin praktyczny dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe - sesja letnia.

10 czerwca 2011 - zakończenie zajęć w najwyższych klasach zasadniczych szkół zawodowych i policealnych,

22 czerwca 2011 - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Dodatkowo Ministerstwa Edukacji Narodowej daje szkołom do 10 dodatkowych dni wolnych.

To dyrektorzy szkół w porozumieniu z rodzicami i samorządem uczniowskim zdecydują, które dni będą wolne. Mają je zaplanować do 15 października. Nie potrzebują na to zgody kuratorium, urzędu miasta czy gminy.

Do sześciu dodatkowych dni wolnych mogą wykorzystać podstawówki i zawodówki, do 8 gimnazja, a do 10 licea i technika.

MEN sugeruje, że wolne powinny być dni sprawdzianów i egzaminów państwowych, dzień 2 maja i piątek po Bożym Ciele. Mogą to też być święta państwowe czy religijne, które nie są ustawowo wolne od nauki i pracy np. Dzień Zaduszny.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje