Reklama

Reklama

Tarcza antyrakietowa w Polsce?

Tekst polsko-amerykańskiej umowy dot. tarczy

W przypadku zaprzestania używania instalacji na terenie bazy przez amerykańskie siły zbrojne, USA zwrócą ją Polsce "jako wyłączną i nieobciążoną własność".

Reklama

Kolejne przepisy regulują zobowiązania finansowe oraz roszczenia.

USA ponoszą następujące koszty: budowy, utrzymania i konserwacji i funkcjonowania antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących w obrębie instalacji; zamówionych, uzyskanych i świadczonych usług w bezpośrednim związku z rakietami przechwytującymi i instalacjami, takimi jak media i linie telekomunikacyjne.

Z kolei Polska ponosi następujące koszty: budowy, utrzymania i konserwacji oraz funkcjonowania instalacji na terenie bazy znajdujących się pod polskim dowództwem lub instalacji użytkowanych wyłącznie lub głównie przez polskie władze; podatków lokalnych związanych z bazą od własności gruntów i innych nieruchomości.

Jak podkreślono, zarówno USA, jak i Polska będą ponosić odpowiedzialność prawną za szkody lub straty wynikające z funkcjonowania elementów amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej rozmieszczonego w bazie, "jeśli uznają, że powinny ponosić odpowiedzialność za takie szkody lub straty".

Umowa pozostaje w mocy "przez początkowy okres 20 lat i będzie automatycznie przedłużana na okresy pięcioletnie, chyba że którakolwiek ze Stron powiadomi drugą Stronę na piśmie, co najmniej na dwa lata przed upływem początkowego 20-letniego okresu lub następującego po nim 5-letniego okresu o zamiarze wypowiedzenia Umowy".

Ponadto umowa może być zmieniona w drodze pisemnego porozumienia. Może być wypowiedziana przez każdą ze stron w drodze pisemnej notyfikacji z dwuletnim wyprzedzeniem.

Polsko-amerykańska umowa w sprawie instalacji elementów tarczy antyrakietowej została podpisana w środę w Warszawie. Podpisy pod umową - w obecności prezydenta i premiera - złożyli minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice.

Więcej newsów znajdziesz
w aplikacji INTERIA
Pobierz aplikację
Dowiedz się więcej na temat: zasad | dostęp | USA | Polsko! | bazy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy