Udaremniono zamach na Sejm

Sąd zdecyduje w poniedziałek czy wyjaśnienia B. Kwietnia będą jawne

Krakowski sąd, przed którym toczy się proces oskarżonego o przygotowywanie zamachu terrorystycznego Brunona Kwietnia, zdecyduje w poniedziałek, czy wyjaśnienia oskarżonego i zeznania świadków będą jawne i dostępne dla mediów - ustaliła w sądzie.

Prokurator chce, by przebieg procesu był jawny i dostępny dla mediów - oprócz wątków dotyczących treści niejawnych. Jednocześnie domaga się, by dziennikarze mimo obecności na sali nie mieli prawa publikować relacji z procesu do czasu zakończenia postępowania dowodowego. Chodzi o to - jak wyjaśnił - by informacje z sali rozpraw nie wpływały na świadków, którzy nie zostali jeszcze przesłuchani.

Obrońcy Brunona Kwietnia uważają, że proces powinien być jawny w całości, a zakazanie dziennikarzom relacjonowania go - mimo ich obecności na sali - określili jako niefunkcjonalne i sprzeczne z interesem publicznym.

Reklama

Podczas pierwszej rozprawy w styczniu sąd zezwolił dziennikarzom na rejestrację odczytywania przez prokuratora jawnej części aktu oskarżenia z uzasadnieniem. Oskarżony wyraził zgodę na publikowanie jego wizerunku i pełnych danych osobowych. W poniedziałek odbędzie się kolejna rozprawa, na której wyjaśnienia ma składać Brunon Kwiecień.

Według wniosku prokuratora, złożonego po odczytaniu niejawnej części aktu oskarżenia, sąd powinien wyłączyć jawność rozprawy kiedy oskarżeni będą w wyjaśnieniach odnosić się do okoliczności objętych klauzulą tajności. Powinni wtedy uprzedzić sąd, by mógł on wyłączyć jawność na ten czas.

Obrońcy oskarżonego podnosili, że nie ma takiego interesu państwa, który uzasadniałby wyłączenie jawności. - Oskarżony o wszystkich okolicznościach dowiedział się z własnego życia, zanim zapoznał się z materiałami niejawnymi, nie musi zatem w wyjaśnieniach sięgać do wiedzy, którą uzyskał z materiałów niejawnych - argumentował mec. Maciej Burda. Mec. Tomasz Wróbel podnosił z kolei, że ważny interes państwa przemawia za zachowaniem jawności, by obywatele mieli okazję poznać szczegóły sprawy, w tym sposób procedowania przez służbę specjalną w odniesieniu do obywateli. Obrońcy wskazywali także, że wyłączanie jawności zakłóciłoby swobodny tok wypowiedzi.

Prokurator poinformował również sąd, że nie sprzeciwia się obecności na sali środków masowego przekazu i utrwalaniu przez nich rozprawy. Wniósł jednak, by obwarować warunki ich uczestnictwa zakazem publikacji do czasu zakończenia postępowania. - Stanowisko to wynika z potrzeby zagwarantowania niezbędnego obiektywizmu w dążeniu do ustalenia stanu faktycznego i prawdy materialnej. Innymi słowy chodzi o to, by zeznania świadków nie wpływały na treść zeznań świadków przesłuchiwanych w terminie późniejszym - wyjaśnił.

Przeciw takiemu rozwiązaniu sprzeciwili się obrońcy Kwietnia. Mec. Wróbel podkreślił, że dziennikarz obecny na sali jest uprawniony do notowania treści przebiegu rozprawy, a następnie publikowania materiałów, dlatego czynienie przez prokuratora tego typu zastrzeżeń jest pozbawione funkcjonalności. W przekonaniu obrony istotą zgody na utrwalanie i relacjonowanie przebiegu rozprawy jest to, aby społeczeństwo na bieżąco orientowało się, co jest przedmiotem postępowania - argumentował obrońca.

Sąd podejmie decyzję w tej sprawie w poniedziałek.

45-letni Brunon Kwiecień został zatrzymany 9 listopada 2012 roku. Postawiono mu zarzut przygotowywania zamachu bombowego w budynku Sejmu na konstytucyjne organy RP (m.in. na prezydenta, premiera i rząd). W toku postępowania zarzuty rozszerzono o nakłanianie dwóch osób do przeprowadzenia zamachu i wywołania zdarzenia mającego postać wybuchu oraz nielegalne posiadanie oraz handel bronią. Prokuratura uznała, że jego czyny miały charakter przestępstwa terrorystycznego. W październiku ub.r. akt oskarżenia trafił do sądu. Proces rozpoczął się 27 stycznia 2014 roku. Oskarżonemu grozi kara do 15 lat więzienia.

Dowiedz się więcej na temat: Brunon K | Kraków | Brunon Kwiecień | rozprawa | zamach na Sejm

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje