Reklama

Reklama

Ministrowie kandydujący do PE powinni zrzec się funkcji w rządzie? Sondaż

Obecni ministrowie kandydujący w wyborach do Parlamentu Europejskiego powinni zrzec się funkcji w rządzie - wynika z sondażu Instytut Badań Spraw Publicznych dla RadioZet.pl i StanPolityki.pl.

Uczestników badania poproszono o to, by w skali od 1 do 5 (1 - Zdecydowanie nie; 2 - Raczej nie; 3 - Ani tak, ani nie; 4 - Raczej tak; 5 - Zdecydowanie tak) ocenili, czy zgadzają się z następującym twierdzeniem - "Ministrowie kandydujący do Parlamentu Europejskiego powinni zrezygnować z pełnionej funkcji w rządzie".

Reklama

Odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało ponad 67 proc. respondentów. Za "Raczej tak" opowiedziało się 15 proc. ankietowanych.

Niezdecydowanych (odpowiedź "Ani tak, ani nie") było ponad 8 proc. badanych. Opcje "Raczej nie" i "Zdecydowanie nie" uzyskały kolejno 4,52 proc. i 4,30 proc. głosów.

Badanie przeprowadzono w dniach 23-26.04 bieżącego roku, metodą telefoniczną, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1006 pełnoletnich Polaków.

Reklama

Reklama

Reklama