Witaj Szkoło!

Kalendarz roku szkolnego 2009/2010

Kalendarz najważniejszych wydarzeń roku szkolnego 2009/2010. Zobacz, kiedy w twoim województwie będą ferie, a kiedy egzaminy.

1 września 2009 - rozpoczęcie roku szkolnego.

Reklama

23 grudnia 2009 - 1 stycznia 2010 - zimowa przerwa świąteczna.

11 stycznia 2010 - pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej - język polski.

12 stycznia 2010 - pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej - drugi przedmiot.

18 stycznia - 31 stycznia 2010 - ferie zimowe - woj. kujawsko-pomorskie, woj. lubuskie, woj. małopolskie, woj. świętokrzyskie, woj. wielkopolskie.

25 stycznia - 7 lutego 2010 - ferie zimowe - woj. podlaskie, woj. warmińsko-mazurskie.

1 lutego - 14 lutego 2010 - ferie zimowe - woj. dolnośląskie, woj. mazowieckie, woj. opolskie, woj. zachodniopomorskie.

15 lutego - 28 lutego 2010 - ferie zimowe - woj. lubelskie, woj. łódzkie, woj. podkarpackie, woj. pomorskie, woj. śląskie.

1 - 6 kwietnia 2010 - wiosenna przerwa świąteczna.

8 kwietnia 2010 - sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

8 czerwca 2010 - dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

27 kwietnia 2010 - egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum - część humanistyczna - termin dodatkowy 8 czerwca 2010.

28 kwietnia 2010 - egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum - część matematyczno - przyrodnicza - termin dodatkowy 9 czerwca 2010.

29 kwietnia 2010 - egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum - język nowożytny - termin dodatkowy 10 czerwca 2010.

30 kwietnia 2010 - zakończenie zajęć w najwyższych klasach w szkołach ponadgimnazjalnych.

MATURY 2010:

4 maja - język polski - 9.00 - poziom podstawowy; 14.00 - poziom rozszerzony,

5 maja - matematyka - 9.00 - poziom podstawowy; 14.00 - poziom rozszerzony,

6 maja - język angielski - 9.00 - poziom podstawowy i w klasach dwujęzycznych; 14.00 - poziom rozszerzony,

7 maja - 9.00 - wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy i rozszerzony; 14.00 - historia sztuki poziom podstawowy i rozszerzony,

10 maja - 9.00 - biologia poziom podstawowy i rozszerzony; 14.00 - historia muzyki poziom podstawowy i rozszerzony,

11 maja - język niemiecki - 9.00 poziom podstawowy i w klasach dwujęzycznych; 14.00 - poziom rozszerzony,

12 maja - język hiszpański - 9.00 - poziom podstawowy i w klasach dwujęzycznych; 14.00 - poziom rozszerzony,

13 maja - 9.00 - geografia poziom podstawowy i rozszerzony; 14.00 - wiedza o tańcu poziom podstawowy i rozszerzony,

14 maja - język rosyjski, 9.00 - poziom podstawowy; 14.00 - poziom rozszerzony,

17 maja - 9.00 - historia poziom podstawowy i rozszerzony; 14.00 - chemia poziom podstawowy i rozszerzony,

18 maja - 9.00 - informatyka poziom podstawowy i rozszerzony, 14.00 - język łaciński i kultura antyczna poziom podstawowy i rozszerzony,

19 maja - 9.00 - język francuski - poziom podstawowy, język francuski w klasach dwujęzycznych; 14.00 - język francuski - poziom rozszerzony,

20 maja - 9.00 - fizyka i astronomia - poziom podstawowy i rozszerzony; 14.00 - filozofia - poziom podstawowy i rozszerzony,

21 maja - 9.00 - język mniejszości narodowych, język kaszubski, język włoski - poziomy podstawowe; 14.00 - język mniejszości narodowych, język kaszubski, język włoski - poziomy rozszerzone.

22 maja - 9.00 - przedmioty zdawane w językach obcych - matematyka, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka.

4 - 28 maja - część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

19 stycznia 2010 - egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe - sesja zimowa,

od 20 stycznia 2010 - egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje zawodowe - sesja zimowa,

21 czerwca 2010 - egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe - sesja letnia

od 22 czerwca - egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje zawodowe - sesja letnia,

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ:

8 kwietnia 2010 - w szkołach podstawowych - zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

27-29 kwietnia 2010 -w gimnazjach - zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

4 maja 2010 - w szkołach w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego z j. polskiego. Drugi dzień ustalają dyrektorzy szkół,

19 stycznia i 21 czerwca 2010 - w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych oraz placówkach kształcenia praktycznego i placówkach kształcenia ustawicznego, w których przeprowadzany jest etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

18 czerwca 2010 - zakończenie zajęć w najwyższych klasach zasadniczych szkół zawodowych i policealnych,

25 czerwca 2010 - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje