Wszystkich Świętych 2009

Wrocław: Więcej linii na Wszystkich Świętych

Wrocławscy urzędnicy już od środy wprowadzają zmiany we wrocławskiej komunikacji w związku z dniem Wszystkich Świetych. Między cmentarzami będzie kursowała dodatkowa linia 322. Wydłużone zostaną też trasy linii A oraz 131.

Od środy do poniedziałku linia autobusowa A będzie dodatkowo zatrzymywać się na przystankach przy Cm. Grabiszyńskim i Cm. Grabiszyńskim II.

Reklama

ZOBACZ MAPKI DOJAZDU W WIĘKSZEJ ROZDZIELCZOŚCI

Od 31 października do 1 listopada (sobota - niedziela) w godzinach od 9:00 do 18:00 linia autobusowa 131 będzie kursować w obu kierunkach od ul. Kiełczowskiej przez ul. Poleską, Litewską, Żmudzką, Kiełczowską do cm. Kiełczowskiego.

W sobotę 31 października zostanie uruchomiona specjalna linia autobusowa 322 na trasie:

cm. Grabiszyński II -- Grabiszyńska - Klecińska - estakada Gądowianka - Na Ostatnim Groszu - Legnicka - Wejherowska - Popowicka - most Milenijny - Osobowicka - Reymonta - pl. Staszica - Pomorska - Dubois - Drobnera - pl. Bema - Sienkiewicza - Grunwaldzka - most Szczytnicki - Kochanowskiego - Brucknera - Krzywoustego - Kiełczowska - Kiełczowska Cmentarz

Kiełczowska Cmentarz - Kiełczowska - Krzywoustego - Brucknera - Kochanowskiego - most Szczytnicki - Grunwaldzka - Sienkiewicza - pl. Bema - Drobnera - Dubois - Pomorska - pl. Staszica - Reymonta - most Osobowicki - Osobowicka - most Milenijny - Popowicka - Wejherowska - Legnicka - Na Ostatnim Groszu - estakada Gądowianka - Klecińska - Grabiszyńska - cm. Grabiszyński II

Linia będzie kursować co 30 minut w godz. 9:00 - 17:00.

Linie specjalne tramwajowe:

E1

Oporów - Grabiszyńska - pl. Legionów - Piłsudskiego - Podwale - pl. Jana Pawła II - most Sikorskiego - Jagiełły - most Mieszczański - Dubois - Pomorska - pl. Staszica - Reymonta - most Osobowicki - Osobowicka - Osobowice

Osobowice - Osobowicka - most Osobowicki - Reymonta - pl. Staszica - Pomorska - Dubois - most Mieszczański - Jagiełły - most Sikorskiego - pl. Jana Pawła II - Podwale - Piłsudskiego - pl. Legionów - Grabiszyńska - Oporów

E2

Krzyki - Powstańców Śląskich - Świdnicka - pl. Teatralny - Widok - Szewska

- Grodzka - most Pomorski - Pomorska - pl. Staszica - Reymonta - most Osobowicki - Osobowicka - Osobowice

Osobowice - Osobowicka - most Osobowicki - Reymonta - pl. Staszica - Pomorska - most Pomorski - Nowy Świat - Kazimierza Wielkiego - Widok - pl. Teatralny - Świdnicka - Powstańców Śląskich - Krzyki

E3

Sępolno - Mickiewicza - Paderewskiego - Różyckiego - most Szczytnicki -

Grunwaldzka - Sienkiewicza - Piastowska - Nowowiejska - Jedności Narodowej - Słowiańska - Trzebnicka - pl. Powstańców Wlkp. - pl. Staszica - Reymonta - most Osobowicki - Osobowicka - Osobowice

Osobowice - Osobowicka - most Osobowicki - Reymonta - pl. Staszica - pl. Powstańców Wlkp. - Trzebnicka - Słowiańska - Jedności Narodowej - Nowowiejska - Piastowska - Sienkiewicza - Grunwaldzka - most Szczytnicki - Różyckiego - Paderewskiego - Mickiewicza - Sępolno

E4

Kromera - Kromera - mosty Warszawskie - Jedności Narodowej - Słowiańska -

Trzebnicka - pl. Powstańców Wlkp. - pl. Staszica - Reymonta - most Osobowicki - Osobowicka - Osobowice

Osobowice - Osobowicka - most Osobowicki - Reymonta - pl. Staszica -

pl. Powstańców Wlkp. - Trzebnicka - Słowiańska - Jedności Narodowej - mosty Warszawskie - Kromera - Kromera

E5

Biskupin - Olszewskiego - Wróblewskiego - most Zwierzyniecki - Skłodowskiej

Curie - rondo Reagana - Szczytnicka - Wyszyńskiego - most Pokoju -

pl. Społeczny - Oławska - pl. Dominikański - Kazimierza Wielkiego - Nowy Świat

- most Pomorski - Pomorska - pl. Staszica - Reymonta - most Osobowicki

- Osobowicka - Osobowice

Osobowice - Osobowicka - most Osobowicki - Reymonta - pl. Staszica -

Pomorska - most Pomorski - Nowy Świat - Kazimierza Wielkiego - pl. Dominikański - Oławska - pl. Społeczny - most Pokoju - Wyszyńskiego - Szczytnicka - rondo Reagana - Skłodowskiej Curie - mostZwierzyniecki - Wróblewskiego - Olszewskiego - Biskupin

E6

cm. Grabiszyński - Grabiszyńska - pl. Legionów - Sądowa - Krupnicza -

Kazimierza Wielkiego - pl. Dominikański - Oławska - pl. Społeczny - most

Pokoju - Wyszyńskiego - Sienkiewicza - Grunwaldzka - most Szczytnicki

- Różyckiego - Paderewskiego - Mickiewicza - Sępolno

Sępolno - Mickiewicza - Paderewskiego - Różyckiego - most Szczytnicki -

Grunwaldzka - Sienkiewicza - Wyszyńskiego - most Pokoju - pl. Społeczny -

Oławska - pl. Dominikański - Kazimierza Wielkiego - Krupnicza - Sądowa -

pl. Legionów - Grabiszyńska - cm. Grabiszyński

E7

Oporów - Grabiszyńska - pl. Legionów - Sądowa - Krupnicza - Kazimierza Wielkiego - św. Mikołaja - pl. Jana Pawła II - Legnicka - Lotnicza - Pilczyce - Lotnicza - Legnicka - pl. Jana Pawła II - Ruska - Kazimierza Wielkiego - Krupnicza - Sądowa - pl. Legionów - Grabiszyńska - Oporów

E8

Tarnogaj - Tarnogajska - Armii Krajowej - Bardzka - Hubska - Gliniana - Borowska - Stawowa - Peronowa - Kołłątaja - Skargi - pl. Dominikański - św. Katarzyny - Piaskowa - Grodzka - most Uniwersytecki - Dubois - Pomorska - pl. Staszica - Reymonta - most Osobowicki - Osobowicka - Osobowice

Osobowice - Osobowicka - most Osobowicki - Reymonta - pl. Staszica - Pomorska - most Pomorski - Nowy Świat - Kazimierza Wielkiego - Widok - Teatralna - Kołłątaja - Peronowa - Stawowa - Borowska - Gliniana - Hubska - Bardzka - Armii Krajowej - Tarnogajska - Tarnogaj

E9

cm. Grabiszyński - Grabiszyńska - Hallera - Powstańców Śląskich - Piłsudskiego - Kołłątaja - Teatralna - pl. Teatralny - Opera - pl. Teatralny - Świdnicka - Powstańców Śląskich - Hallera - Grabiszyńska - cm. Grabiszyński

Linie kursują z częstotliwością co 10 minut w godz. 8:00 - 18:00 oraz co 20 minut w godz. 18:00 - 20:00.

Linie specjalne autobusowe:

301

pl. Solidarności - Legnicka - pl. Jana Pawła II - Legnicka - Rybacka - Zachodnia - Legnicka - Niedźwiedzia - Popowicka - most Milenijny - Osobowicka - most Osobowicki - Reymonta - pl. Staszica

pl. Staszica - Reymonta - most Osobowicki - Osobowicka - most Milenijny -

Popowicka - Niedźwiedzia - Legnicka - Zachodnia - Rybacka - pl. Solidarności

323

Kozia - Maślicka - Pilczycka - Królewiecka - Maślicka - Główna - Marszowicka -

Wolska - Średzka - Trzmielowicka - Płońskiego - Leśnica

Leśnica - Średzka - Wolska - Marszowicka - Główna - Maślicka - Królewiecka -

Pilczycka - Maślicka - Kozia

334

Buforowa pętla - Buforowa - Bardzka - Kamienna - pl. Powstańców Śląskich -

Zaporoska - Krucza - InSynierska - al. Pracy - Hallera - Grabiszyńska -

cm. Grabiszyński II

cm. Grabiszyński II - Grabiszyńska - Hallera - al. Pracy - InSynierska - Krucza

- Zaporoska - pl. Powstańców Śląskich - Kamienna - Bardzka - Buforowa -

Buforowa pętla

335

Kozanów - Dokerska - Gwarecka - Pilczycka - Kozanowska - Pilczycka - most

Milenijny - Osobowicka - most Osobowicki - Reymonta - pl. Staszica - Pomorska - Dubois - Drobnera - pl. Bema - Sienkiewicza - Grunwaldzka - most Szczytnicki - Kochanowskiego - mosty Jagiellońskie - Brucknera - Krzywoustego - Bora Komorowskiego - Irkucka - Królewska - Osiedle Sobieskiego

Osiedle Sobieskiego - Królewska - Irkucka - Bora Komorowskiego - Krzywoustego - Brucknera - mosty Jagiellońskie - Kochanowskiego - most Szczytnicki - Grunwaldzka - Sienkiewicza - pl. Bema - Drobnera - Dubois - Pomorska - pl. Staszica - Reymonta - most Osobowicki - Osobowicka - most Milenijny - Pilczycka - Kozanowska - Pilczycka - Gwarecka - Dokerska - Kozanów

342

Nowy Dwór - Rogowska - Strzegomska - Gubińska - Chociebuska -

Rogowska - Zemska - Kołobrzeska - Koszalińska - Bystrzycka -

Balonowa - Horbaczewskiego - Orlińskiego - Na Ostatnim Groszu - Legnicka -

Wejherowska - Popowicka - most Milenijny - Osobowicka - Bałtycka (nawrót na wysokości skrzyżowania z ulicą Obornicką)

Bałtycka - Osobowicka - most Milenijny - Popowicka - Wejherowska - Legnicka - Na Ostatnim Groszu - Orlińskiego - Horbaczewskiego - Balonowa - Bystrzycka - Koszalińska - Kołobrzeska - Zemska - Rogowska - Chociebuska - Gubińska - Strzegomska - Rogowska - Nowy Dwór

345

Dworcowa - Piłsudskiego - Peronowa - Stawowa - Ślężna - Gliniana - Borowska - Armii Krajowej - Bardzka - Buforowa - Buforowa pętla

Buforowa pętla - Buforowa - Bardzka - Armii Krajowej - Borowska - Stawowa - Peronowa - Kołłątaja - Kościuszki - Dworcowa.

RW

Reklama

Reklama

Reklama