Reklama

Reklama

Wybory parlamentarne 2015

Postulaty programowe Zjednoczonej Lewicy

Podwyższenie płacy minimalnej do 2500 zł miesięcznie, obniżenie wieku emerytalnego, zakaz bezpłatnych staży, wyprowadzenie religii ze szkół i opodatkowanie księży podatkiem dochodowym - to niektóre punkty programu Zjednoczonej Lewicy; zostanie on zaprezentowany na niedzielnej konwencji.

Postulaty programowe Zjednoczonej Lewicy - do których dotarła Polska Agencja Prasowa - dotyczą m.in. pracy, emerytur, podatków, zdrowia, edukacji, sprawiedliwości, pomocy społecznej oraz stosunków państwo-Kościół.

Wśród najważniejszych postulatów dotyczących pracy znalazły się m.in. podwyższenie płacy minimalnej do 2500 zł miesięcznie (w 2015 r. płaca minimalna wynosi 1750 zł brutto). Zjednoczona Lewica chce również, by minimalna płaca godzinowa wynosiła 15 zł, opowiada się też za zakazaniem bezpłatnych staży oraz "równą płacą za równą pracę".

Reklama

W części dotyczącej emerytur znalazł się m.in. postulat obniżenia wieku emerytalnego. Koalicja - w której skład wchodzą m.in. SLD i TR - chce także, by do stażu pracy zaliczał się okres zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zjednoczona Lewica opowiada się też za wprowadzeniem podatku od spekulacyjnych transakcji finansowych.

Wśród postulatów dotyczących ochrony zdrowia umieszczono m.in. propozycje darmowych leków dla najuboższych seniorów. Koalicja opowiada się "przeciwko współpłaceniu za leczenie", jest też przeciwna przekształcaniu szpitali w spółki.

Według Zjednoczonej Lewicy publiczne samorządowe żłobki i przedszkola powinny być bezpłatne w wymiarze co najmniej ośmiu godzin dziennie.

Formacja opowiada się za podwyższeniem kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy społecznej i do świadczeń rodzinnych do poziomu minimum socjalnego oraz za podniesieniem zasiłku rodzinnego dla rodzin ubogich do wysokości 300 zł.

Postuluje również likwidację Funduszu Kościelnego i wyprowadzenie lekcji religii ze szkół. Zgodnie z programem Zjednoczonej Lewicy, finansowanie katechizacji dzieci i młodzieży miałoby się odbywać ze środków kościelnych, księża natomiast mieliby zostać opodatkowani podatkiem dochodowym.

Koalicja opowiada się ponadto za usunięciem z Kodeksu karnego przestępstwa obrazy uczuć religijnych oraz likwidacją etatów kapelanów z wyjątkiem jednostek skoszarowanych.

W części dotyczącej sprawiedliwości czytamy m.in. o przeniesieniu spraw rozwodowych do sądów rejonowych i przywróceniu wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach rejonowych. Zjednoczona Lewica postuluje też skrócenie czasu postępowań sądowych.

Zobacz też:


Więcej newsów znajdziesz
w aplikacji INTERIA
Pobierz aplikację

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy