Wybory samorządowe 2014

Z czego muszą zrezygnować radni?

Trzy miesiące – tyle czasu do momentu ślubowania mają nowo wybrani radni, by zrezygnować z funkcji kolidujących ze sprawowaniem mandatu. Jeśli tego nie zrobią, nie mogą zasiadać w radzie gminy, powiatu czy sejmiku wojewódzkim.

Radny nie może łączyć swojego mandatu z pełnieniem funkcji posła, senatora, wojewody, czy wicewojewody. Pracować może tylko w urzędzie miejscowości, w której uzyskał mandat. Nie ma prawa być członkiem innej jednostki samorządu terytorialnego.  

Reklama

Prezes, wiceprezes, pracownicy i dyrektorzy wojewódzkich oddziałów NFZ, członkowie zarówno krajowej rady Funduszu, jak i rad oddziałów wojewódzkich również nie mogą zajmować obu stanowisk.

Radny nie może także pracować w samorządowych kolegiach odwoławczych oraz regionalnych izbach obrachunkowych. Nie może być równocześnie sędzią, prokuratorem czy pracownikiem Najwyższej Izby kontroli.

Jeśli nastąpiła sytuacja, że osoba zajmująca którekolwiek z wcześniej wymienionych stanowisk została radnym, musi albo zrezygnować z funkcji sprawowanej dotychczas, albo zrzec się mandatu.

Takie same zasady obowiązują zarówno w radach gmin, miast, jak i sejmikach województw.

Jeśli chodzi o zatrudnienie, radny nie może prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. W przypadku lekceważenia tego zapisu, co niejednokrotnie miało miejsce, radny zostaje odwołany ze stanowiska członka rady gminy czy powiatu. Radni nie mogą również, zasiadać na kierowniczych stanowiskach w spółkach, w których udział ma gmina.

Zgodnie z prawem, osoby które zdobyły mandat do rady gminy, powiatu czy sejmiku wojewódzkiego nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn, które mogłyby podważyć zaufanie wyborców. Radni nie mogą również wykorzystywać swojego mandatu do załatwienia interesów związanych z prowadzeniem własnych działalności.

Szczegóły na temat zakazów i ograniczeń dotyczących radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, członków zarządów powiatów i województw dostępne są na stronie Kancelarii Sejmu.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje