3 tys. Ukraińców wystąpiło o pomoc Czerwonego Krzyża

O pomoc do Czerwonego Krzyża na Białorusi zwróciło się już ponad 3 tys. Ukraińców. Wraz ze zbliżaniem się chłodów wzrasta zapotrzebowanie na ciepłą zimową odzież i obuwie.

"Według stanu na początek września z prośbą o pomoc zwróciło się do Białoruskiego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża ponad 3 tys. Ukraińców. Na pomoc ludziom wydano ponad 200 mln rubli białoruskich (62 tys. zł)" - powiedział przedstawiciel organizacji. Według BSCK ludność Białorusi aktywnie reaguje na apele o zbiórkę pomocy (odzieży i przedmiotów pierwszej potrzeby) dla mieszkańców Ukrainy przebywających na terytorium Białorusi.

Reklama

"Jednakże wraz ze zbliżaniem się chłodów bardzo wzrasta zapotrzebowanie na ciepłą zimową odzież i obuwie. W związku z tym wzywamy obywateli naszej republiki do udzielenia pomocy w dostarczaniu tych artykułów. Taką pomoc przyjmują wszystkie obwodowe, miejskie i rejonowe oddziały BSCK" - zaapelował dyrektor organizacji Wiktar Kałbanou.

Rzeczniczka BSCK Jelena Swiasznikowa powiedziała, że gdy tylko na Białoruś zaczęli przyjeżdżać ludzie z rejonów działań zbrojnych na Ukrainie, Czerwony Krzyż zaczął wydawać im żywność i środki higieny. Pomagano także w zakupie biletów do miejscowości, w których proponowano przybyszom pracę. Okazywano również pomoc osobom ciężko chorym.

Szefowa obwodowej organizacji Czerwonego Krzyża w Homlu (wschód Białorusi) Ałła Smalak powiedziała, że w ostatnim czasie coraz więcej osób przyjeżdża do obwodu z Donbasu. W ciągu dwóch miesięcy udzielono pomocy ponad tysiącowi osób.

Tymczasem szef wydziału ds. obywatelstwa i migracji MSW w obwodzie brzeskim (zachód Białorusi) płk Alaksandr Tamaszou powiedział w czwartek, że obecnie na terytorium obwodu znajduje się 1,5 tys. osób, które przybyły z obwodów donieckiego i ługańskiego w celu podjęcia pracy.

"Zwracając się do nas zgodnie z prawem wszyscy oni mogą otrzymać zezwolenie na czasowe albo stałe zamieszkanie na Białorusi" - powiedział.

Od 30 sierpnia na Białorusi obowiązuje dekret prezydenta Alaksandra Łukaszenki wprowadzający ułatwienia dla obywateli Ukrainy, którzy czasowo przebywają na terytorium Białorusi. Upraszcza on m.in. procedurę przyznawania państwowych zasiłków obywatelom Ukrainy, a także pozwala czasowo przebywającym w Białorusi dzieciom obywateli Ukrainy uzyskać prawo do edukacji przedszkolnej, ogólnej i średniej oraz specjalnej na równi z niepełnoletnimi obywatelami Białorusi.

Zgodnie z dekretem Ukraińcy mogą zapisywać swe dzieci na naukę w placówkach oświatowych Białorusi bez dokumentów, których nie mogą okazać z przyczyn obiektywnych. Dekret zwalnia także z konieczności wnoszenia opłaty państwowej za zezwolenie na zatrudnianie Ukraińców na Białorusi oraz ze specjalnej zgody na prawo do pracy.

Ambasador Białorusi w Kijowie Walancin Wialiczka powiadomił 18 sierpnia, że w ostatnim czasie przyjechało na Białoruś ponad 25 tys. mieszkańców Ukrainy, z czego 500 ubiega się o status uchodźcy. Dodał, że około 1,5 tys. otrzymało już zgodę na stałe zamieszkanie.

Z Mińska Małgorzata Wyrzykowska

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje