CBOS: Polska powinna zaangażować się w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie

Większość Polaków uważa, że Polska powinna zaangażować się w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie. Jednak zdecydowanie przeważa opinia, że działania polskiego rządu należy prowadzić jedynie w ramach pomocy międzynarodowej.

Z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że tylko co dwunasty Polak jest zdania, że powinniśmy w sposób szczególny wspierać nowo powstały rząd Ukrainy.

Reklama

Co piąty ankietowany opowiada się za zachowaniem bezstronności przez nasz kraj. Najczęściej poparciem badanych cieszą się działania dyplomatyczne mające na celu wywarcie nacisku na Rosję (78%).

Ponad dwie trzecie (70%) uważa, że społeczność międzynarodowa powinna udzielić nowemu rządowi Ukrainy pomocy finansowej. Dwie piąte (40%) twierdzi, że w obecnej sytuacji nowy rząd Ukrainy powinien otrzymać pomoc militarną.

Przeważa jednak opinia, że nie powinno się oferować pomocy wojskowej. Tylko co siódmy (13%) uważa, że społeczność międzynarodowa powinna pozwolić na oderwanie Krymu od Ukrainy. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwia się dwie trzecie Polaków (65%). 

Poparcie dla pomocy militarnej maleje wraz z wiekiem

Poparcie dla działań dyplomatycznych i sankcji wobec Rosji jest tym większe, im wyższe jest wykształcenie badanych, zgoda na pomoc finansową jest natomiast od niego niezależna.

Poparcie dla pomocy militarnej maleje wraz z wiekiem ankietowanych, w mniejszym zaś stopniu - wraz z wykształceniem. Najsilniejszy sprzeciw wobec oderwania Krymu od Ukrainy wyrażają najmłodsi badani (75%), uczniowie i studenci (76%) oraz mieszkańcy największych miast (73%).

Co dwunasty badany (8%) uważa, że społeczność międzynarodowa powinna podjąć inne działania, jednak spora część nie potrafi dookreślić, jakie formy pomocy powinny być zastosowane.

Badanie przeprowadzono w dniach 6-12 marca 2014 roku na liczącej 1098 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Dowiedz się więcej na temat: Ukraina | Rosja | demonstracje

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje