Reuters: Propozycja wierzycieli dla Ukrainy

Reuters, powołując się na źródło bankowe, poinformował, że najwięksi wierzyciele Ukrainy przedstawili nową ofertę restrukturyzacji jej zadłużenia proponując pięcioprocentową redukcję należności głównej, co oznacza złagodzenie ich stanowiska.

Negocjacje w sprawie restrukturyzacji wynoszącego 23 mld dolarów długu tkwią od ponad czterech miesięcy w impasie, spowodowanym rozbieżnością stanowisk w sprawie odpisów należności głównej.

Reklama

Według wspomnianego źródła grupa największych wierzycieli Ukrainy kierowana przez amerykańską firmę inwestycyjną Franklin Templeton skierowała do Kijowa swą nową propozycję wcześniej w tym tygodniu.

"Propozycja dotyczyła pięcioprocentowej redukcji i dołączonych do niej warunków" - powiedział rozmówca Reutera nie uściślając na czym warunki te polegają.

Drugie źródło potwierdziło złożenie warunkowej propozycji, ale odmówiło  ujawnienia jakichkolwiek dalszych szczegółów. 

"W następstwie szczegółowych negocjacji komitet przedstawił propozycję umorzenia - w razie spełnienia szeregu określonych warunków - niewielkiej części ukraińskiego zadłużenia. Jako reprezentacja długoterminowych inwestorów na Ukrainie komitet przewodził wysiłkom na rzecz osiągnięcia szybkiej, nadającej się do zaakceptowania przez obie strony i trwałej restrukturyzacji długu przy jednoczesnym zachowaniu żywotnie ważnego dostępu państwa do rynków kapitałowych" - dodało bliskie negocjacjom drugie źródło.

Jak zaznacza Reuters, zgoda na zmniejszenie należności głównej oznacza zwrot w stanowisku wierzycieli, ale proponowane 5 proc. to znacznie mniej niż  zasugerowane przez ukraińską minister finansów Natalię Jaresko jako niezbędne dla spełnienia warunków pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego 40 proc. 

W poniedziałek Jaresko poinformowała, że Kijów złożył swym wierzycielom nową propozycję i czeka na ich odpowiedź. Odmówiła jednak podania szczegółów na ten temat.

Grupa wierzycieli, w skład której wchodzą między innymi T Rowe Price, BTG Pactual i TCW, posiada ukraińskie obligacje opiewające łącznie na 8,9 mld dolarów, co stanowi niemal połowę ich przewidzianego do restrukturyzacji wolumenu.

Reklama

Reklama

Reklama