"Zrabowane dzieci/Geraubte Kinder"

Portal Interia i stacja Deutsche Welle uruchamiają pierwszą polsko-niemiecką akcję poszukiwania zrabowanych podczas II wojny światowej dzieci, które padły ofiarą germanizacji.
Najlepsze tematy