Metropolita warszawski Kazimierz Nycz kardynałem

Podczas konsystorza w bazylice świętego Piotra Benedykt XVI nałożył biret kardynalski metropolicie warszawskiemu Kazimierzowi Nyczowi i wręczył mu bullę z nominacją.

Nominacje kardynalskie, oprócz metropolity warszawskiego, otrzymali m.in.: prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Angelo Amato, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa Mauro Piacenza, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Jedności Chrześcijan Kurt Koch, koptyjski patriarcha Aleksandrii w Egipcie Antonios Naguib, szef Prefektury Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej Velasio De Paolis, arcybiskup Palermo Paolo Romeo, arcybiskup Waszyngtonu Donald William Wuerl i arcybiskup Monachium Reinhard Marx.

Reklama

Ponadto za szczególne zasługi dla Kościoła papież mianował kardynałami czterech hierarchów, którzy ukończyli 80 lat, a zatem nie mogą brać udziału w konklawe. Są to Jose Manuel Estepa Llaurens z Hiszpanii, były przewodniczący Papieskiej Akademii Życia Elio Sgreccia, były szef Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych Walter Brandmueller i były dyrektor chóru Kaplicy Sykstyńskiej Domenico Bartolucci.

- Każda posługa kościelna jest zawsze odpowiedzią na wezwanie Boga, nigdy nie jest owocem własnego projektu czy własnych ambicji, ale podporządkowaniem swojej woli do tej Ojca, który jest w Niebie - mówił papież zwracając się do 24 nowych kardynałów, wśród nich metropolity warszawskiego Kazimierza Nycza.

Następnie dodał: "W Kościele nikt nie jest panem, lecz wszyscy są powołani, wszyscy są wysłani, wszystkich obejmuje i prowadzi łaska boża".

- I na tym polega nasze bezpieczeństwo - podkreślił papież.

Na konsystorz przyjechało z całego świata około 150 kardynałów, z Polski - Stanisław Dziwisz, Franciszek Macharski, Józef Glemp. Jest też prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk.

Na uroczystości konsystorza przybyła małżonka prezydenta RP Anna Komorowska.

"Ex hominibus, pro hominibus"

Kardynał Nycz jest doktorem teologii w zakresie katechetyki. W Watykanie był znany przede wszystkim jako współorganizator pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Organizował trzy ostatnie jego pobyty w˙Krakowie. Należał do najbliższych współpracowników kard. Franciszka Macharskiego, kiedy ten zarządzał archidiecezją krakowską. W swojej diecezji dał się poznać z˙otwartości zarówno wobec duchownych, jak i˙świeckich. Nie stroni od kontaktów z mediami. Dewiza Nycza jako biskupa brzmi: "Ex hominibus, pro hominibus" ("Z ludu i dla ludu").

Głównym przedmiotem jego zainteresowań jest katechetyka, w tym sposoby wykorzystania możliwości, jakie tej dziedzinie stwarza szkoła i formy katechezy parafialnej. Od jedenastu lat abp Nycz jest przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego w Episkopacie Polski.

Kardynał nominat przypomina w swoim nauczaniu, że po przemianach społeczno-politycznych, jakie zostały zapoczątkowane w 1989 roku, podczas IV pielgrzymki apostolskiej do Polski, Jan Paweł II przedstawił realistyczny program odnowy duchowo-moralnej, opartej na Dekalogu.

"Polacy potrzebują gruntownej odnowy"

"Życie wszystkich Polaków potrzebuje gruntownej odnowy. Jej probierz stanowi ugruntowany w modlitwie i wrażliwości na potrzeby innych wzgląd na przykazania boże, których zwieńczenie stanowi przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jest ono powszechne i bezwarunkowe, ma bowiem źródło w Bogu, który umiłował każdego człowieka" - naucza w litach pasterskich kardynał nominat.

Podczas toczącej się dyskusji na temat zapłodnienia in vitro, nowo mianowany kard. mówi, że "nie będzie wojny między rządem a Kościołem w tej sprawie. "To są sprawy ważne i poważne, których się nie rozstrzyga na zasadzie wojny. Myślę, że nikomu nie zależy na tym, żeby to w ten sposób się działo" - podkreśla.

Jak mówi hierarcha, Kościół nie zmieni negatywnego stanowiska wobec tej metody tylko dlatego, że popiera ją wielu ludzi. "Kościół nie może zmienić swej nauki "w ramach otwartości czy podążania za współczesnym światem" - podkreśla kardynał nominat.

"Krzyż nie może być zakładnikiem"

Z jego inicjatywy od 2008 roku ustanowiony został Ogólnopolski Dzień Dziękczynienia, który jest obchodzony co roku w każdą pierwszą niedzielę czerwca.

Zasługą abp. Nycza jest otwarcie i poświęcenie w styczniu 2010 roku nowej siedziby Instytutu Jana Pawła II i Centrum Opatrzności Bożej w Wilanowie. Instytut, zajmujący się badaniem i upamiętnianiem pontyfikatu Jana Pawła II, będzie współpracował z Centrum, które w swoim obrębie buduje muzeum Jana Pawła II i prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego.

Po katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku, kardynał nominat apelował, by to wydarzenie o wielkich konsekwencjach, ta tragedia zjednoczyła nas wszystkich. Jak powiedział wówczas hierarcha, "na służbie społecznej zginął kwiat naszego życia społecznego i politycznego". Wyraził też nadzieję, że ta tragedia trwale zbliży Polaków.

Nowo mianowany kardynał nie zajął jednak zdecydowanego stanowiska w sprawie krzyża przed Pałacem Prezydenckim, ustawionego w pierwszych dniach żałoby przez harcerzy. Powiedział jedynie, że krzyż nie może być "zakładnikiem" w rozmowach na temat form upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej.

Zabierając głos w kwestiach społecznych, hierarcha podkreśla, że "Polska dzisiaj potrzebuje rozumnego różnienia się w tych wszystkich sprawach, które dotyczą Polski". "Potrzebuje rozumnego sporu o przyszłość naszej ojczyzny i jej kształt, zarówno co do treści, jak i co do formy tego sporu. Ale także potrzebuje Polska tej podstawowej jedności w tych sprawach, których się bez jedności ponad podziałami nie da załatwić, nie da rozwiązać" - mówił.

Podczas uroczystości beatyfikacyjnych ks. Jerzego Popiełuszki 6 czerwca 2010 roku kardynał podkreślał, że nowy błogosławiony "jest nam postawiony za wzór troski o wartości, o człowieka, o wiarę", dodając, że błogosławiony ks. Jerzy jest aktualny na nasze czasy.

Literatura, filozofia i górskie wycieczki

Arcybiskup Nycz urodził się 1 lutego 1950 roku w Starej Wsi koło Oświęcimia. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1973 roku. W latach 1973-75 pracował jako wikariusz w Jaworznie-Szczakowej; w latach 1975-1977 był wikariuszem w Raciborowicach. Od roku 1981 do 1988 wykładał katechetykę na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Po ukończeniu studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zaczął pracę w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitarnej w Krakowie. W 1987 r. został wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

W 1988 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym krakowskim.

Od listopada 1999 roku abp. Nycz pełni funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do Spraw Wychowania.

W czerwcu 2004 roku został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem diecezjalnym koszalińsko-kołobrzeskim. W swojej diecezji zasłynął z otwartości zarówno wobec duchownych, jak i świeckich.

Od grudnia 2004 abp Nycz jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, a od 2007 roku metropolitą warszawskim.

Nowy kardynał interesuje się literaturą piękną, filozofią i teologią. Lubi spacery oraz wycieczki górskie.

Dowiedz się więcej na temat: kardynałowie | Benedykt XVI

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje