114 tys. zł na stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczy w tym roku 114 tys. zł na stypendia dla najzdolniejszych uczniów - poinformowało we wtorek biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Pieniądze dostanie 30 najlepszych ze średnią ocen co najmniej 4,8.

Program wspierania uzdolnionej młodzieży adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych. - Jego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, pomoc uczniom i słuchaczom w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach - poinformował Urząd Marszałkowski.

Reklama

W tym roku, w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2012-2015" Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył na stypendia 114 tys. zł dla 30 najlepszych uczniów lub słuchaczy. Każdy z nich otrzyma 3800 zł w dziesięciu transzach, które będą wypłacane od września tego roku do czerwca 2014 roku.

Stypendium będzie można przeznaczyć m.in. na zakup literatury fachowej, pomocy naukowo-dydaktycznych, opłacenie dodatkowych kursów i lekcji, sfinansowanie publikacji prac naukowych.

Kandydat musi uzyskać w roku szkolnym średnią ocen 4,8 i udokumentować uzyskane osiągnięcia, jak np. udział w olimpiadach, konkursach, turniejach na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Podstawą przyznania stypendiów mogą być również wybitne osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej, znaczące osiągnięcia artystyczne, sportowe, działalność społeczna - wolontariat.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić np. dyrektor szkoły, wychowawca, nauczyciel prowadzący, rodzice lub sami pełnoletni uczniowie. Termin składania wniosków mija 20 lipca. Formularze znajdują się na stronie internetowej - http://www.slaskie.pl/.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje