Górny Śląsk w wersji science-fiction

Instytucja Filmowa "Silesia-Film" ogłosiła konkurs na napisanie scenariusza filmu science-fiction. Konkurs ma charakter otwarty i dotyczy pomysłu na średniometrażowy film fabularny (trwający około 50 minut).

Fabuła filmu, przeznaczonego głównie do telewizji, zawierać powinna szeroko rozumiane elementy science-fiction. Tematyka - dowolna, ale akcja powinna toczyć się lub w inny sposób wiązać z regionem Śląska. Warunkiem jest wykorzystanie architektury i plenerów Górnego Śląska, z wykorzystaniem m.in. zabudowy postindustrialnej. Projekt scenariuszowy nie powinien zakładać realizacji z wyłącznym udziałem kosztownych efektów komputerowych i wirtualnej inscenizacji.

Reklama

Scenariusze o objętości ok. 45-50 stron należy składać w siedzibie Instytucji Filmowej "Silesia-Film" wraz ze streszczeniem i kopią tekstu na płycie CD. Prace powinny być oznaczone wyłącznie godłem.

Termin składania scenariusza upływa 31 października (decyduje data wpływu tekstu do Instytucji a nie data stempla pocztowego). Jury z udziałem ekspertów Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i przedstawicieli "Silesii-Film" oceni teksty i przyzna jedną lub dwie nagrody. Pula nagród wynosi 5.000 zł.

Silesia-Film dokona starań, aby nagrodzony scenariusz został zrealizowany.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy