Kawalerowie Maltańscy na Jasnej Górze

W sobotę na Jasnej Górze spotkali się Polscy Kawalerowie Maltańscy. Z tłumu pielgrzymów wyróżniały ich czarne płaszcze z białym, ośmioramiennym krzyżem maltańskim na piersiach i medalem, ozdobionym symbolem tego krzyża. To tradycyjny strój tego zakonu.

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich to elitarna organizacja, skupiająca prawie 150 lekarzy, przedstawicieli inteligencji oraz rodów szlacheckich i arystokratycznych, zakorzenionych w długiej tradycji międzynarodowego Zakonu Maltańskiego.

Reklama

- Pielgrzymka to niezbędne wzbogacenie duchowe, bo w codziennej, szarej pracy zawodowej i charytatywnej często nie mamy czasu zastanowić się nad sobą i swoim powołaniem - ocenił szef delegatury poznańskiej związku, Maciej Koszucki.

Przedstawicielom władz związku towarzyszyły rodziny i ok. 30- osobowa grupa wolontariuszy, należących do Pomocy Maltańskiej. Mszę odprawił bp łowicki Andrzej Dziuba.

- Pragniemy powtórzyć Maryi, że naszym zadaniem jest coraz doskonalsze świadectwo wiary i obrona tej wiary, a jednocześnie posługa ubogim i potrzebującym - mówił w homilii bp Dziuba, nawiązując do specyfiki działalności Zakonu Maltańskiego.

Hasło Zakonu brzmi "Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum", czyli "Obrona Wiary i Opieka nad Osobami Potrzebującymi". Przed wiekami obronę wiary zakon realizował na drodze militarnej, teraz stara się przede wszystkim działaniem swoich członków dawać przykład innym, jak krzewić wiarę; m.in. opiekuje się chorymi.

Pierwszym ośrodkiem maltańskim w Polsce jest specjalistyczna przychodnia onkologiczna w Poznaniu, zajmująca się wczesną diagnostyką i leczeniem kobiet obciążonych w kierunku raka piersi. Członkowie związku prowadzą też domy dla osób niepełnosprawnych umysłowo i szpital w Olsztynie dla osób w bardzo ciężkim stanie. Ostatnio związek uruchomił sieć poradnictwa zawodowego dla niepełnosprawnych, w ramach programu współfinansowanego ze środków unijnych.

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich powstał w 1920 roku jako odłam narodowy międzynarodowego Zakonu Maltańskiego. Początki Zakonu sięgają natomiast roku 1097, kiedy to błogosławiony Gerard założył Bractwo Szpitalnicze w Ziemi Świętej.

Obecnie wśród kawalerów maltańskich jest 149 Polaków - 86 z nich mieszka i działa w kraju. Związek i powołane przez niego organizacje prowadzą także m.in. Punkt Pomocy Kryzysowej i tzw. Dom Aniołów Stróżów w Katowicach dla dzieci i młodzieży uzależnionej od narkotyków oraz Dom Pomocy Maltańskiej z warsztatami terapii zajęciowej w Puszczykowie k. Poznania.

W ciągu dziewięciu wieków swego istnienia Zakon budował przychodnie, szpitale i domy opieki, działał na polu badań lekarskich, pomagał chorym. Dziś pełni swoje zadania na rzecz najbardziej potrzebujących w ponad 120 krajach świata. Jest zaangażowany w pomoc ofiarom wojen, kataklizmów, działa na polu pomocy humanitarnej, prowadzi szpitale, ośrodki pomocy, domy opieki, zbiera i rozprowadza lekarstwa.

Zakon Maltański jest suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego. Ma własny system prawny, rząd i sądownictwo, a także flagę, godło i hymn. Wydaje paszporty, bije monety. Jedynie w kwestiach prawa kanonicznego podlega stolicy apostolskiej.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy